Urban and Regional Planning

TERM 1
Course Code Course Name AKTS Course Coordinator
3503152 PLANLAMAYA GİRİŞ 3,00 Yrd.Doç.Dr.Fatih EREN
3503153 MATEMATİK 2,00 Dr. Öğr. Ü. Derya Atıntan
3503154 SOSYOLOJİ 3,00 Yrd. Doç. Dr. Kadriye TOPÇU
3503155 TÜRK DİLİ I 2,00 Okt.Yaşar Başer
3503157 YABANCI DİL I 3,00 Okt. Bilge Ayca Esen
3503164 İş Sağlığı ve Güvenliği I 2,00 Yrd. Doç. Dr. Arif Emre DURSUN
TERM 2
Course Code Course Name AKTS Course Coordinator
3503251 PLANLAMA STÜDYOSU 2 15,00 Yrd. Doç. Dr. Neslihan SERDAROĞLU SAĞ
3503255 TÜRK DİLİ II 2,00 Okt. Harun YILDIZ
3503257 YABANCI DİL II 3,00 Okt.Mustafa KOÇYİĞİT
3503259 KENT VE PLANLAMA TARİHİ 4,00 Yrd.Doç.Dr.Fatih EREN
3503260 PLANLAMA VE JEOLOJİ 2,00 Prof.Dr.Hüseyin KURT
3503264 İş Sağlığı ve Güvenliği II 2,00 Yrd. Doç. Dr. Arif Emre DURSUN
3503265 HARİTA BİLGİSİ 2,00 Doç.Dr.Ayhan CEYLAN
TERM 3
Course Code Course Name AKTS Course Coordinator
3503352 PLANLAMA KURAMLARI 3,00 Yrd. Doç. Dr. Arzu TAYLAN SUSAN
3503354 KENTSEL ULAŞIM PLANLAMASI 4,00 Yrd. Doç. Dr. Kıvanç ERTUĞAY
3503357 EKONOMİ 2,00 Yrd.Doç.Dr. Özer KARAKAYACI
3503358 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ 4,00 Yrd.Doç.Dr. Özer KARAKAYACI
3503359 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM 4,00 Yrd. Doç. Dr. Kıvanç ERTUĞAY
3503360 MİMARLIK BİLGİSİ 2,00 Öğr. Grv. Melda Arca Yalçın
3503371 INTRODUCTION TO (Geographical İnformation Systems) 3,00 Yrd. Doç. Dr. Kıvanç ERTUĞAY
TERM 4
Course Code Course Name AKTS Course Coordinator
3503451 PLANLAMA STÜDYOSU 4 12,00 Doç.Dr.Mehmet Çağlar MEŞHUR
3503452 KENT SOSYOLOJİSİ 3,00 Yrd. Doç.Dr. Kadriye TOPÇU
3503454 YERLEŞME VE KONUT POLİTİKALARI 4,00 Doç.Dr. H. Filiz ALKAN MEŞHUR
3503456 KENT EKONOMİSİ 3,00 Yrd. Doç. Dr. Mehmet TOPÇU
3503468 FİZİKSEL ÇEVRE KONTROLÜ 4,00 Yrd.Doç.Dr. Neslihan Serdaroğlu Sağ
3503469 COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ 4,00 Yrd. Doç. Dr. Kıvanç ERTUĞAY
3503471 HISTORY OF URBAN PLANNING 3,00 Asst.Prof.Dr.Fatih EREN
3503472 URBAN SOCIOLOGY 3,00 Assist. Prof. Dr. Arzu TAYLAN SUSAN
TERM 5
Course Code Course Name AKTS Course Coordinator
3503552 KENTSEL TASARIM 3,00 Yrd. Doç. Dr. Kadriye TOPÇU
3503553 KENTSEL KORUMA VE YENİLEME 4,00 Prof. Dr. Rahmi ERDEM
3503557 Güncel Planlama Sorunları 4,00 Doç.Dr. Rahmi Erdem
3503564 Metropoliten Planlama 4,00 Yrd.Doç. Dr. Arzu TAYLAN SUSAN
3503565 PLANNING STUDIO 5 8,00 Dr.Kıvanç ERTUĞAY, Dr.Fatih EREN
3503570 STAJ -1 3,00 Yrd. Doç. Dr. Kıvanç ERTUĞAY
3503571 URBAN AND PROPERTY ECONOMICS 3,00 Asst.Prof.Dr. Fatih EREN
3503572 INTRODUCTION TO URBAN PLANNİNG 3,00 Asst.Prof.Dr. Fatih EREN
3503573 PLANNING THEORY AND PRACTICE 3,00 Asst.Prof.Dr.Fatih EREN
3503575 Peyzaj Planlaması ve Tasarımı 4,00 Öğr. Grv. Ruhugül Özge Ocak
3503576 Turizm ve Çevre 4,00 Yrd. Doç. Dr. Elif GÜNDÜZ
3503577 Yeni Nesil Plancı Olmak 4,00 Yrd.Doç.Dr. Fatih EREN
3503578 Kıyı Alanlarının Planlaması ve Tasarımı 4,00 Yrd.Doç.Dr. Neslihan Serdaroğlu Sağ
TERM 6
Course Code Course Name AKTS Course Coordinator
3503651 PLANLAMA STÜDYOSU 6 12,00 Doç.Dr. Mehmet Çağlar MEŞHUR
3503652 BÖLGE PLANLAMA 3,00 Yrd. Doç. Dr. Arzu TAYLAN SUSAN
3503654 KENT YÖNETİMİ 3,00 ARŞ.GÖR. DR. SİNAN LEVEND
3503658 Mekansal Risk Azaltma Planlaması 4,00 Yrd. Doç. Dr. Arzu TAYLAN SUSAN
3503660 Kent Planlama ve Evrensel Tasarım 4,00 Doç.Dr. H. Filiz ALKAN MEŞHUR
3503664 PLANNING STUDIO 6 8,00 Yrd. Doç. Dr. Arzu TAYLAN
3503670 URBAN RISKS AND SAFETY CULTURE 3,00 Assist.Prof.Dr. ARZU TAYLAN SUSAN
3503671 COMPUTER AIDED DESIGN (CAD) FOR PLANNERS 4,00 Yrd. Doç. Dr. Kıvanç ERTUĞAY
3503672 PLANNING AND PROPERTY DEVELOPMENT 3,00 Asst.Prof.Dr. Fatih EREN
3503673 SOCIAL RESEARCH DESIGN AND METHODS 3,00 Asst.Prof.Dr. Fatih EREN
3503678 Planlamada Niteliksel ve Niceliksel Yöntemler 4,00 Yrd.Doç.Dr. Fatih EREN
TERM 7
Course Code Course Name AKTS Course Coordinator
3503751 PLANLAMA STÜDYOSU 7 14,00 Prof. Dr. Rahmi ERDEM
3503752 İMAR VE ÇEVRE HUKUKU 3,00 Doç.Dr.Mehmet Çağlar MEŞHUR
3503754 İmar Uyuşmazlıkları 4,00 Doç.Dr.Mehmet Çağlar MEŞHUR
3503755 Kent Planlamada İleri CBS Uygulamaları 4,00 Yrd. Doç. Dr. Kıvanç ERTUĞAY
3503757 Bilişim Teknolojileri ve Mekansal Etkileri 4,00 Doç. Dr. H. Filiz ALKAN MEŞHUR
3503768 Ekonomik Coğrafya 4,00 Yrd.Doç.Dr. Özer KARAKAYACI
3503770 GEOGRAPHİCAL INFORMATİON SYSTEMS (ADVANCED) 3,00 Yrd. Doç. Dr. Kıvanç ERTUĞAY
3503771 STAJ II 3,00 Yrd. Doç. Dr. Kıvanç ERTUĞAY
3503772 Planlamada Analiz Teknikleri 4,00 ARŞ.GÖR. DR. SİNAN LEVEND
3503780 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAPLARI TARİHİ I 2,00 Okt. Serap TAŞTEKİN
TERM 8
Course Code Course Name AKTS Course Coordinator
3503851 PLANLAMA STÜDYOSU 8 13,00 Yrd. Doç. Dr. Arzu TAYLAN SUSAN
3503852 KENT PLANLAMA ETİĞİ 3,00 Okt. Hatice Yıldıım
3503854 Kentsel Erişebilirlik Modellemesi 4,00 Yrd. Doç. Dr. Kıvanç ERTUĞAY
3503858 Kentsel Dönüşüm Uygulama Örnekleri 4,00 Yrd.Doç.Dr. Neslihan SERDAROĞLU SAĞ
3503865 Doğal Kaynakların Yönetimi ve Planlaması 4,00 Yrd.Doç.Dr. Fatih EREN
3503866 Kentsel Politikalar 4,00 ARŞ.GÖR. DR. SİNAN LEVEND
3503867 Kentsel Proje Uygulamaları 4,00 Doç.Dr.Mehmet Çağlar MEŞHUR
3503868 Ekonomik Mekanı Anlamak 4,00 Yrd.Doç.Dr. Özer KARAKAYACI
3503870 URBAN ACCESSIBILITY MODELLING 3,00 Yrd. Doç. Dr. Kıvanç ERTUĞAY
3503880 ATATÜRK İLKE VE İNKILAPLARI TARİHİ II 2,00 Okt. Hatice Yıldıım