Academic Staff

Dr. Öğr. Üyesi Seda Hezer
MÜHENDISLIK VE DOĞA BILIMLERI FAKÜLTESI
ENDÜSTRI MÜHENDISLIĞI