Akademik Personel

Dr. Öğr. Üyesi Güler Göçmez
MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ