Ahbap Topluluğu

İletişim

Topluluk Başkanı: Betül TOPALOĞLU, bt.betul18@gmail.com 

Topluluk Başkan Yardımcısı: Emre YILMAZ, mrylmz17@gmail.com

Akademik Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Dilek UZER, duzer@ktun.edu.tr