Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Genel Bilgiler

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Günümüzün ihtiyaçlarını karşılamak ve geleceğe dair yaptığı planlar doğrultusunda  üniversitemiz bünyesinde bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımını sağlamak, düzenlemek ve yaygınlaştırmak görevlerini yerine getiren bir hizmet birimidir. 
 

Misyon

Üniversitemize öğretim ve araştırmalarda ihtiyaç olabilecek bilgi işlem desteğini sağlamak; ağ, sistem, yazılım ve altyapı ile ilgili bileşenleri sağlıklı ve güvenilir tutmak; ileri teknolojiyi kullanarak öğrencilere, akademik ve idari personele destek olabilecek bilişim hizmetleri ve servislerini sağlamak; ihtiyaç duyulacak yazılım ve sistemleri üretmek ya da temin etmek ve sürekliliğini sağlamaktır.  
 

Vizyon

Bilişim teknolojileri ve ilgili gelişmeleri yakından izleyerek Üniversitemizin teknolojik alt yapısının sürekliliğini sağlamak, geliştirmek ve paydaşlarına faydalı olmasını sağlamak, alt yapısı ve hizmet kalitesi açısından ülkemizin önde gelen üniversiteleri arasında yer almaktır.

 

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı