Yurt Dışına Lisansüstü Eğitim Görmek Üzere Gönderilecek Adayları Seçme ve Yerleştirme Burs koordinatörlüğü

Vizyonumuz

Sürekli gelişim ve yaşam boyu öğrenme prensibinden hareketle Türkiye’nin nitelikli işgücü sermayesini artırma ilkesini benimsemiş bir koordinatörlük olarak, ideale ulaşma hedefi olan bireylere gerekli eğitimleri vererek kamu ve özel sektörün ihtiyaçlarını da gözeten, faaliyet gösterdiği bölgede öncü ve lider bir konuma gelmek.

 

Misyonumuz

Lisansüstü programlarda öğrencileri desteklemekle birlikte bu programlar dışında kalan alanlarda bireylerin kariyer gelişimlerine imkân sağlayan ve potansiyellerini ortaya çıkarmalarına yardımcı olan, öncelikle bölgenin ve Türkiye’nin kalkınmasına katkıda bulunacak, çağın ve toplumun ihtiyaçlarını göz önünde bulunduran, yüksek kalite standartlarında eğitim programlarını takip etmek, kişisel ve toplumsal gelişime öncülük etmek.