Ahbap Topluluğu

Ahbap Topluluğu’ nun ana amacı, Üniversite içerisinde bulunan öğrencileri, din, dil ve ırk ayırmaksızın bir araya getirerek farklılıkların birlikte olmaya engel olmadığını gösteren etkinlikler yapmaktır.

 

Diğer amaçları ise,

 

 1. Lokasyonel olarak yaptığı her etkinliği genel merkez koordinasyonu ile eş zamanlı veya farklı takvimler oluşturarak Türkiye geneline yaymak,

 

 1. Ahbap Topluluğu’ na gelen talepleri kurumsal yapısı sayesinde doğruluğunu denetleyerek tespit ettiği ihtiyaçları, Türkiye’ nin en ücra köşesine kadar en hızlı şekilde temin ederek ulaştırmak,

 

 1. Güçlü sosyal medya ağı ve AhbapTv sayesinde toplumda farkındalık yaratacak konuları kendi bünyesinde yaptığı prodüksiyonlarla geniş kitlelere ulaştırma ve farkındalık oluşturmak,

 

 1. Üniversite tarafından yapılması planlanan birçok etkinliği veya etkinliğin bir kısmını üstlenebilmek ve bunu koordine edip duyurabilmek,

 

 1. Ünlü kesimlerce ve ülke genelinde tanınır olmasından faydalanarak üniversite içerisinde faaliyete geçmektir.

 

 

Ahbap Topluluğu, bu amaçlar için şu çalışmalarda bulunacaktır:

 1. Ahbap Platformunun çevre bağlantıları sayesinde ünlü isimleri, “Kürsü Konuşmaları” programı kapsamında üniversiteye getirilerek konferans vermek,

 

 1. Ahbap Platformunun faaliyetlerinden haberdar olan ve üniversitesinde Ahbap Platformuna ulaşmak isteyen öğrencilere imkân sağlamak,

 

 1. Ahbap Platformunda yer alan alanında uzman kişilerle üniversite içerisinde bölümüyle ilgili detaylı bilgi almak isteyen öğrencilere fırsatlar sağlamak,

 

 1. Sanat, medya, bilim ve teknoloji çalışma grupları ile Ahbap Platformunun kendi geliştirdiği yazılımlarıyla ortak bir zeminde eş zamanlı faaliyetler ve projeler yürütmek,

 

 1. Üniversite tarafından yapılması planlanan birçok etkinliği veya etkinliğin bir kısmını üstlenebilme ve bunu koordine edip duyurabilmeyi sağlayarak üniversitenin görünürlüğüne ve bilinirliğine olumlu katkı sağlamak,

 

 1. Sadece bir ana konu çerçevesinde değil, toplumun her kesiminin gerek ihtiyaçlarını karşılamak gerekse farkındalık oluşturmak üzere sosyal projeler ve hizmetler yapmak,

 

 1. Bu kulüpte yer alan öğrencilerin gelecek kariyerlerinde olumlu bir adım atmaları için fırsat tanımak,

 

 1. Konya’da bulunan diğer Ahbap üniversite toplulukları ile ortak bilgi yarışmaları düzenleyerek üniversite öğrencilerinin bilgi ve kültür düzeyini yükseltmek ve üniversiteler arası koordinasyonu sağlamak,

 

 1. Üniversite içerisinde Ahbap Platformunu tanıtarak; öğrencilerin sosyal faaliyetlere katılımını sağlamak, hedef kitleyi arttırmak ve yapılan projelerinin daha fazla insana ulaşmasını sağlamak,

 

 1.  Topluluk üyelerinin,

 

 1. Toplumsal ve kültürel gelişmelerine yardımcı olmak,

 

 1. Beden ve ruh sağlıklarını korumak,

 

 1. Araştırıcı ve yaratıcı niteliklere sahip kişiler olarak yetişmelerine katkıda bulunmak,

 

 1. Topluluk olanakları çerçevesinde fırsatlar sağlayarak dinlenme ve boş zamanlarını değerlendirme gibi sosyal ihtiyaçlarını karşılamak genel amaçtır.

 

Ahbap Topluluğu, yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda çalışır. Çalışma toplantılarında kesinlikle amaç dışı ve kişisel çıkarlar içeren konular konuşulamaz, tartışılamaz.

Ahbap Topluluğu, tüm faaliyetlerini Konya Teknik Üniversitesi Rektörlüğü, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’ nın izni ile gerçekleştirir.

 

Konya Teknik Üniversitesi’ ne kayıtlı olan ön lisans ve lisans öğrencisi topluluğa üye olabilir.

 

Sağlık, Kültür ve Spor daire başkanlığı tarafından hazırlanmış olan üyelik formunun eksiksiz doldurulup, topluluk yönetim kuruluna sunulmasından sonra yönetim kurulunun onayı ile kabul edilir.

Bir kişi birden fazla topluluğa üye olabilir ancak aynı anda birden fazla topluluğun yönetim ve/veya denetim kurullarında görev alamaz. Bu durumu saptanan kişinin her topluluktaki yönetim ve/veya denetim kurullarındaki görevi sona erer.

Topluluğun aktif üyesi olabilmek için üyenin bir öğretim yılı içerisinde topluluk çalışmalarında etkin olarak görev almış olması gereklidir. Aktif üyeler, topluluk yönetim kurulu tarafından belirlenir ve akademik danışmanın imzası ile kesinlik kazanır. Seçme ve seçilme hakkına sadece aktif üyeler sahiptir.

 

Daha fazlası için:

https://ahbap.org/ahbap-universite

https://wiki.ahbap.org/index.php/Anasayfa