MİM1 Topluluğu

MİM 1 Topluluk Başkanı:  Hafize Nur Güler

Başkan Yardımcısı Hale Erdoğan

Denetleme Kurulu Asil Oğuz İriş 

Denetleme Kurulu Asil Betül Koyuncu

Denetleme Kurulu Yedek Oğuzhan Dinç

Denetleme Kurulu Yedek Melike Canoğlu

Disiplin Kurulu Asil Melahat Yıldız 

Disiplin Kurulu Asil Aslınur Aydın

Disiplin Kurulu Asil Esra Nur Kalkan

Disiplin Kurulu Yedek Gülnur Avşar

Disiplin Kurulu Yedek Şükriye Aşık

Disiplin Kurulu Yedek Mert Kaan Kanyar

 

MİM1 Topluluğu, Mimarlığın sadece teknik bir bilim alanı olmadığı, sanatsal, sosyal ve kültürel birçok alanı barındırdığını savunan ve entellektüel seviyeyi arttırmayı hedefleyen bir öğrenci topluluğudur. Mimarinin, sahip olduğu disiplinler arası bakış ile gelişebileceği varsayımı ile yola çıkmıştır. Topluluk bünyesinde  sadece mimarlık öğrencileri olmayıp tüm bölümlerden öğrenciler yer almaktadır. Sinema izleme ve eleştirisi, kitap okumaları, geziler, farkındalık etkinlikleri, müzik söyleşileri ve konserler, sportif faaliyetler ve sanatsal aktivitelerle çok yönlü bir bakış açısına sahip üniveriste öğrencilerinin buluştuğu bir platform olmayı hedeflemektedir. Süreli ve düzenli etkinlikler ile kurulduğu yıldan itibaren sosyal ve kültürel etkinliklerine devam etmektedir. Ayrıca önemli günlerde farkındalık yaratacak çalışmalar içinde gönüllü olarak yer almaktadırlar. Engellilik, doğa ve çevre bilinci ve sanat çalışmalarına yer vererek toplumsal bilincin oluşmasına katkı sağlamayı amaçlamaktadır.