Endüstri Mühendisliği

Ders İceriği
Dersin Adı   STRATEJİK YÖNETİM (TSD-4)
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
6 1203619 2,00 / 0,00 4
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Ahmet PEKER
Koordinator E-mail apeker selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Prof. Dr. Ahmet PEKER
Yardımcı Öğretim Elemanları
YOK
Dersin Amacı Öğrencilere, işletmelerde Stratejik Yönetimin temel amaç ve unsurlarını öğretmek, işletmelerin kuruluş amaçları faaliyetlerini devam ettirmeleri için planlama, organize etme, yürütme ve kontrol aşamalarını kavratmak, yönetim stratejilerinin uygulanmasında kullanılan teknikleri kavratmak.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
10 0 80 10 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Ders anlatma proje, Ödev ve sunum hazırlama
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Stratejik Yönetim, ilgili terim ve kavramlar stratejik yönetim süreci ve unsurları Ülgen, H., Mirze, S. K., 2010. İşletmelerde Stratejik Yönetim. BETA Basım yayım Dağıtım A.Ş. İSTANBUL.
2 Dış Çevre Analizi Ülgen, H., Mirze, S. K., 2010. İşletmelerde Stratejik Yönetim. BETA Basım yayım Dağıtım A.Ş. İSTANBUL.
3 İşletme Analizi Ülgen, H., Mirze, S. K., 2010. İşletmelerde Stratejik Yönetim. BETA Basım yayım Dağıtım A.Ş. İSTANBUL.
4 Çevre Unsurlarının Ölçülmesi ve Durum Belirleme Matrisleri Ülgen, H., Mirze, S. K., 2010. İşletmelerde Stratejik Yönetim. BETA Basım yayım Dağıtım A.Ş. İSTANBUL.
5 Stratejik Yönlendirme Ülgen, H., Mirze, S. K., 2010. İşletmelerde Stratejik Yönetim. BETA Basım yayım Dağıtım A.Ş. İSTANBUL.
6 Temel Stratejiler ve Alt Grupları Ülgen, H., Mirze, S. K., 2010. İşletmelerde Stratejik Yönetim. BETA Basım yayım Dağıtım A.Ş. İSTANBUL.
7 Üst Yönetim Stratejileri: Kurumsal Stratejiler Ülgen, H., Mirze, S. K., 2010. İşletmelerde Stratejik Yönetim. BETA Basım yayım Dağıtım A.Ş. İSTANBUL.
8 Arasınav Ülgen, H., Mirze, S. K., 2010. İşletmelerde Stratejik Yönetim. BETA Basım yayım Dağıtım A.Ş. İSTANBUL.
9 İş Yönetim Stratejileri Ülgen, H., Mirze, S. K., 2010. İşletmelerde Stratejik Yönetim. BETA Basım yayım Dağıtım A.Ş. İSTANBUL.
10 İşlevsel (Fonksiyonel) Stratejiler: Bölümsel Stratejiler, Uluslararası Stratejiler Ülgen, H., Mirze, S. K., 2010. İşletmelerde Stratejik Yönetim. BETA Basım yayım Dağıtım A.Ş. İSTANBUL.
11 Yönetim Stratejilerinin Uygulanmasında Kullanılan Teknikler Ülgen, H., Mirze, S. K., 2010. İşletmelerde Stratejik Yönetim. BETA Basım yayım Dağıtım A.Ş. İSTANBUL.
12 Stratejilerin Uygulanması-1: İşletme Yapıları ve Sistemler Ülgen, H., Mirze, S. K., 2010. İşletmelerde Stratejik Yönetim. BETA Basım yayım Dağıtım A.Ş. İSTANBUL.
13 Stratejilerin Uygulanması-2: Yönetim Biçimleri Paylaşılan Değerler İşletme Kaynakları ve İşletme Yetenekleri Ülgen, H., Mirze, S. K., 2010. İşletmelerde Stratejik Yönetim. BETA Basım yayım Dağıtım A.Ş. İSTANBUL.
14 Stratejik Değerleme ve Kontrol Ülgen, H., Mirze, S. K., 2010. İşletmelerde Stratejik Yönetim. BETA Basım yayım Dağıtım A.Ş. İSTANBUL.
15 Kurumsal Yönetişim ve Yönetsel Etik Ülgen, H., Mirze, S. K., 2010. İşletmelerde Stratejik Yönetim. BETA Basım yayım Dağıtım A.Ş. İSTANBUL.
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 2
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 15 3
Sunum ve Seminer Hazırlama : 1 3
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : 4 5
Ödev : 4 5
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 2
Final : 1 2
DERSİN AKTS KREDİSİ 4
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Örgütsel özellikleri kullanarak işletmeleri analiz edebilir 2
D.Ö.Ç. 2 Bireysel farklılıkları ve çevresel faktörleri kullanarak işletmeleri analiz edebilir 2
D.Ö.Ç. 3 Örgüt içerisinde bireyler arası iletişimi sağlama konusunda yetkindir 3
D.Ö.Ç. 4 Örgüt içi çatışmaları çözüme kavuşturabilir 3
D.Ö.Ç. 5 Kriz dönemlerinin aşılması için örgüte uygun finansal ve ekonomik analizler yapabilir 2
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20