Academic Staff

Arş. Gör. Enes Demiralay
MÜHENDISLIK VE DOĞA BILIMLERI FAKÜLTESI
ENDÜSTRI MÜHENDISLIĞI