Academic Staff

Öğr. Gör. Mevlüt Kızıl
MÜHENDISLIK VE DOĞA BILIMLERI FAKÜLTESI
ENDÜSTRI MÜHENDISLIĞI