Academic Staff

Prof. Dr. Hüseyin Selçuk Halkacı
MÜHENDISLIK VE DOĞA BILIMLERI FAKÜLTESI
MAKINA MÜHENDISLIĞI