Editorial Office

Şaziye Çetin

Branch Manager
scetin@ktun.edu.tr