Directorate of Personnel Affairs

Recep Öztürk
Personel Dairesi Başkanı
rozturk@ktun.edu.tr
Kamil Gök
Şube Müdürü
kgok@ktun.edu.tr
Ahmet Doğan
Bilgisayar İşletmeni
adogan@ktun.edu.tr
Ayşenur Çetinkaya
Bilgisayar İşletmeni
acetinkaya@ktun.edu.tr