Directorate of Information Technologies

Mehmet Demir
Bilgi İşlem Daire Başkanı V.
mdemir@ktun.edu.tr
Öğr. Gör. Oğuzhan Uymaz
Öğr. Gör.
ouymaz@ktun.edu.tr
Öğr. Gör. Seda Yıldız
Öğr. Gör.
syildiz@ktun.edu.tr
Arş. Gör. Merve Yılmaz
Öğr. Gör.
myilmaz@ktun.edu.tr
Ali Can Akdeniz
Bilişim Personeli
acakdeniz@ktun.edu.tr
Hüseyin Samet Can
Bilişim Personeli
hscan@ktun.edu.tr