General Secretary

Aliye Füruzan Sabancı
Aliye Füruzan Sabancı
Şube Müdürü
fsabanci@ktun.edu.tr
Nevin Üstüner
Nevin Üstüner
Bilgisayar İşletmeni
nustuner@ktun.edu.tr
Büşra Koçak
Büşra Koçak
Sürekli İşçi
bkocak@ktun.edu.tr