Directorate of Administrative and Financial Affairs

Atalay Çiçekdağı
Atalay Çiçekdağı
İdari Ve Mali İşler Dairesi Başkanı
Ali Değer
Ali Değer
Şube Müdürü
adeger@ktun.edu.tr
Veli Parlak
Veli Parlak
Şube Müdürü
Mediha Yılmaz Dal
Mediha Yılmaz Dal
Şef
medihayilmaz@ktun.edu.tr