Konya Teknik Üniversitesi Bir Devlet Üniversitesidir.

BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ

P.Ç. Program Çıktıları
P.Ç.1 Bilişim ile ilgili güncel ve ileri teknolojik ölçüm cihazlarını, laboratuar araç ve gereçlerini kullanabilecek bilgiye sahiptir.
P.Ç.2 Matematik, fen ve bilgisayar bilimleri alanı ile ilgili konularda temel bilgilere sahiptir.
P.Ç.3 Bilgisayar Teknolojilerine ait donanım ve temel elektronik, uygun yazılımları geliştirebilecek, tasarım yapabilecek bilgiye sahiptir.
P.Ç.4 Alanında algoritma hazırlama becerisine sahip olma, problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanıma, yazılım geliştirebilmek için platform ve ürünleri belirleme, belirtimleri tanımlanmış yazılım bileşenlerini kodlama, test etme ve güncelleme, çıkan sonuçları karşılaştırmalı yorumlama becerilerine sahip olmak.
P.Ç.5 İnternet kavramlarını tanıma, web sayfalarını grafik, animasyon ve kullanıcıyla etkileşimli, dinamik olarak tasarlayabilme, web projesi hazırlayabilecek kodlamalar ve sunucu taraflı program geliştirebilme.
P.Ç.6 İşletim sistemlerini kurma, kullanma, ağ yönetim, yapılandırma ve ayar işlemleri becerisi kazanmak. Yazılım kurulum, test, bilişim suçları, veri güvenliği ve saklanması ile ilgili işlemlerini yapabilme, arızalı olan bilgisayar sorunlarını tespit edip, sorunları giderebilecek beceriyi kazanmak.
P.Ç.7 İstemci/sunucu ortamında veritabanı tasarlayabilme, yönetebilme, güvenlik ile ilgili tedbirleri alma, görsel işlemler ve programlama, web arayüzler, grafik düzenlemeler, bilgisayar destekli mesleki çizim işlemleri gerçekleştirmek.
P.Ç.8 Ofis yazılımları, internet, grafik tabanlı tasarım programlarını kurabilme, mikrodenetleyici sistemler ve donanıma uygun yazılımları kullanıp, karşılaştırma ve modüllerini kullanarak mesleki projeler için görsel ve yapısal program üretebilecek yeteneğe sahip olmak.
P.Ç.9 Alanında bir sistem tasarlamak için araştırma yöntemlerini kullanabilme, proje çalışmalarını bireysel veya takım olarak kurgulama, sorunların üstesinden gelebilme, bulgularını yorumlayabilme, teknik raporları yazabilme ve etkin şekilde sunabilme yeteneğine sahip olmak.
P.Ç.10 Tarihi değerlere saygılı, demokrasi, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olmak.
P.Ç.11 İşçi sağlığı ve iş güvenliği, mesleki standartlar, sosyal güvenlik, girişimcilik, çevre koruma v.b. bilgi ve bilincine sahip olmak.
P.Ç.12 Sanayi ve hizmet sektöründeki bir işletmede üretim süreçlerini izleyerek uygulama becerisini artırmak, gerektiğinde performansı artırmaya yönelik çözüm önerileri geliştirebilmek.
P.Ç.13 Türk Dil kuralları ile sözlü ve yazılı olarak kendini ifade edebilme, sosyal ve iş çevresi ile etkin iletişim kurabilme yetkinliğine sahip olmak.
P.Ç.14 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak.