Konya Teknik Üniversitesi Bir Devlet Üniversitesidir.

MADEN MÜHENDİSLİĞİ

P.Ç. Program Çıktıları
P.Ç.1 Temel mühendislik bilgilerini maden mühendisliği problemlerine uygulayabilir.
P.Ç.2 Maden Mühendisliği ile ilgili alanlarda mühendislik problemlerini tanımlama ve çözme becerisi kazanmıştır.
P.Ç.3 Deney tasarlama, gerçekleştirme, deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisine sahiptir.
P.Ç.4 Disiplinler arası takım çalışması yapabilir.
P.Ç.5 Teknolojik gelişmeleri takip edebilir ve bu gelişmeleri kendi alanına uygulayabilir.
P.Ç.6 Meslekte profesyonellik ve etik sorumlulukların bilincindedir.
P.Ç.7 Sözlü ve yazılı iletişim becerisine sahiptir, mesleği ile ilgili alanlarda görüşlerini yazılı ve sözlü olarak ifade edebilir, mesleki standartlara uygun olarak seminer, tez ve rapor yazabilir ve sunabilir.
P.Ç.8 Bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisine sahiptir.
P.Ç.9 Uluslararası platformda mesleğinin gereğini yerine getirebilecek mesleki yabancı dil bilgisine sahiptir.
P.Ç.10 Mesleği ile ilgili plan, proje, akım şeması çizme, tasarım yapma ve yorumlama becerisine sahiptir.
P.Ç.11 Proje yönetimi ve tesis işletimi konularında gerekli donanıma sahiptir.
P.Ç.12 Ülkemiz doğal kaynaklarını en verimli şekilde işleyecek, konusunda uzman, araştıran ve sorgulayan bir mühendis olarak yetişmiştir.