Konya Teknik Üniversitesi Bir Devlet Üniversitesidir.

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ

P.Ç. Program Çıktıları
P.Ç.1 Temel matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi ve yeteneğine sahip olma.
P.Ç.2 Kendi alanındaki mühendislik problemlerini soyutlama, modelleme ve çözme yeteneği kazanma.
P.Ç.3 Çağın sorunları hakkında ve güncel konularda bilgi sahibi olma ve çözüm üretme.
P.Ç.4 İleri düzeyde bilgisayar kullanır, Türkçe ve İngilizce etkin iletişim sağlayıp, bilgiyi paylaşır.
P.Ç.5 Mesleği ile ilgili mühendislik uygulamalarında gerekli teknik ve modern araçları kullanma yetenek ve becerisini kazanma.
P.Ç.6 Öğrenmenin yaşam boyu devam etmesi gereğini algılama, bu bilinci yaşam boyu taşıyabilme ve özellikle de uygulama becerisini kazanma.
P.Ç.7 Ana Tasarım dersi olarak son sınıf öğrencilerine verilen yıllık Bitirme Projesi gibi tasarım ve uygulamaya dayalı derslerde yeterli deneyim kazanma ve sonuçları analiz edip yorumlayabilme.
P.Ç.8 Disiplinler arası takımlarda çalışabilme, etkin şekilde iletişim kurabilme, mesleki ve etik sorumluluk bilincini taşıma.
P.Ç.9 Evrensel boyutta mühendisliğin etkisini kavramak ve toplumsal boyutlarda yorumlamak için gerekli eğitimi almış olma.
P.Ç.10 Kendi disiplini ve diğer mühendislik disiplinleri ile ilgili ihtiyaçların karşılanmasına yönelik bir sistemi, parçayı veya süreci tasarımlayacak ehliyet ve beceri kazanma.