Konya Teknik Üniversitesi Bir Devlet Üniversitesidir.

Mevzuatlar

Konya Teknik Üniversitesi Senatosunun 5 Temmuz 2018 tarih ve 2018/14 sayılı kararıyla, kendi yönetmelik ve yönergeleri yürürlüğe girinceye kadar Selçuk Üniversitesi'ne ait, yönetmelik, yönerge, uygulama esasları ve resmi formların geçerli olmasına oy birliği ile karar verildi.

Dosya Adı Dosya İçerik
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası indir
Dosya Adı Dosya İçerik
Bilgi Edinme Hakkı Kanunu indir
Devlet İhale Kanunu indir
Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu indir
Yükseköğretim Kanunu indir
Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu indir
Yükseköğretim Personel Kanunu indir
Yükseköğretim, Kurumlarında İkili Öğretim Yapılması, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bazı Maddeler indir
Ölçme, Seçme Ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun indir
Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun indir
Devlet Memurları Kanunu indir
Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun indir
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu indir
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Kurulması Hakkında Kanun indir
Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi İle Türk Vatandaşlarının Farklı Dil Ve Lehçelerinin Öğrenilmesi Hakkında Kanun indir
Dosya Adı Dosya İçerik
Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname indir
Yüksek Öğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname indir
Yüksek Öğretim Üst Kuruluşları İle Yüksek Öğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hük. Kararname indir
Dosya Adı Dosya İçerik
Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği indir
Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği indir
KTU Sürekli Eğitim UAM Yönetmeliği indir
KTUN Yök Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği indir
KTUN Enerji Teknolojileri Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi Taslak Yönetmeliği indir
Konya Teknik Üniversitesi Savunma,Uzay ve Havacılık Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği indir
Obruk Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği indir
Nanoteknoloji Ve İleri Malzemeler Geliştirilmesi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği indir
Konya Teknik Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği indir
Konya Teknik Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği indir
Dosya Adı Dosya İçerik
Konya Teknik Üniversitesi Öğrenci Yurt Yönergesi indir
Konya Teknik Üniversitesi Ücretsiz Yemek Yardımı Yönergesi indir
Ön Lisans ve Lisans Düzeyinde Yurt Dışından veya Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabul Yönergesi indir
Misafir Öğrenci ve Özel Öğrenci Yönergesi indir
Yaz Okulu Yönergesi indir
Kısmi Zamanlı Öğrenci Yönergesi indir
Konya Teknik Üniversitesi Güvenlik Soruştuması ve Arşiv Araştırması Yönergesi indir
Konya Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Uygulama Yönergesi indir
Konya Teknik Üniversitesi Öğrenci Toplulukları Yönergesi indir
Etik İlkeleri ve Etik Kurulu Yönergesi indir
Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yurt Dışından veya Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabulü Yönergesi indir
Erasmus ve Yükseköğretim Programı Yönergesi indir
Yabancı Diller Koordinatörlüğü'nün Kurulması ve Mevzuat Komisyonu Tarafından Gönderilen Yabancı Diller Koordinatörlüğü Yönergesi indir
Dış İlişkiler Koordinatörlüğü Yönergesi indir
Farabi Değişim Programı Yönergesi indir
Mevlana Değişim Programı Yönergesi indir
Yetki Devri, İmza Yetkileri ve Yazışma Usulleri Yönergesi indir
Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönergesi indir
Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (KTÜNSEM) Yönergesi indir
Engelli Öğrenci Birimi Yönergesi indir
Bilimsel Araştırma Projeleri Yönergesi indir
Misafirhane Yönergesi indir
Dosya Adı Dosya İçerik
Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru İle İlgili Atanma ve Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esasları indir
Konya Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama Esasları indir