Kurul ve Komisyonlar

KTÜN Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Babür ÖZÇELİK Rektör ozcelik@ktun.edu.tr 5102
Prof. Dr. Ferruh YILDIZ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı fyildiz@ktun.edu.tr 38818
Prof. Dr. Rahmi ERDEM Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı rerdem@ktun.edu.tr 5151
Prof. Dr. Mahmut KUŞ Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Dekan V. mkus@ktun.edu.tr -
Prof. Dr. H. Kürşad ERSOY Senatoca Seçilen Üye hkersoy@ktun.edu.tr 32763
Prof. Dr. İhsan ÖZKAN Senatoca Seçilen Üye iozkan@ktun.edu.tr 32097
Prof. Dr. Mustafa TOSUN Senatoca Seçilen Üye mtosun@ktun.edu.tr 5203
Gen. Sek. Recep ÖZTÜRK Raportör rozturk@ktun.edu.tr 5108

KTÜN Senatosu

Prof. Dr. Babür ÖZÇELİK Rektör ozcelik@ktun.edu.tr 5102
Prof. Dr. H.Selçuk HALKACI Rektör Yrd. halkaci@ktun.edu.tr 5109
Prof. Dr. Ferruh YILDIZ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı fyildiz@ktun.edu.tr 38818
Prof. Dr. Rahmi ERDEM Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı rerdem@ktun.edu.tr 5151
Prof. Dr. Mahmut KUŞ Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Dekan V. mkus@ktun.edu.tr -
Prof. Dr. Hakan KARABÖRK Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü V. hkarabork@ktun.edu.tr 31895
Prof. Dr. Mine ULUSOY Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Üyesi mulusoy@ktun.edu.tr 5184
Prof. Dr. Ahmet PEKER Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi apeker@ktun.edu.tr 38703
Prof. Dr. Cemil SUNGUR Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü csungur@ktun.edu.tr 32347
Gen.Sek. Recep ÖZTÜRK Raportör rozturk@ktun.edu.tr 5108

KTÜN Stratejik Planlama Kurulu

Prof. Dr. Babür ÖZÇELİK Rektör Başkan ozcelik@ktun.edu.tr 5102
Prof. Dr.H.Selçuk HALKACI Rektör Yardımcısı Üye halkaci@ktun.edu.tr 5109
Prof. Dr.Ferruh YILDIZ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Üye fyildiz@ktun.edu.tr 38818
Prof. Dr. Rahmi ERDEM Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı Üye rerdem@ktun.edu.tr 5151
Prof. Dr. Hakan KARABÖRK Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü V. Üye hkarabork@ktun.edu.tr 31895
Prof. Dr. Cemil SUNGUR Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Müdürü Üye csungur@ktun.edu.tr 32347
Prof. Dr. Mete KALYONCU Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Üye mkalyoncu@ktun.edu.tr 31908
Prof. Dr. Ahmet ALKAN Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Öğretim Üyesi Üye aalkan@ktun.edu.tr 5211
Prof. Dr. Sami DÖNDÜREN Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Üye msdonduren@ktun.edu.tr 38608
Doç. Dr.İsmail KARAOĞLAN Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Üye ikaraoglan@ktun.edu.tr 38707
Recep ÖZTÜRK Genel Sekreter V. Üye rozturk@ktun.edu.tr 5108
Abdullah ŞAHİN Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Daire Başkanı V. Üye asahin@ktun.edu.tr 5252
Doç. Dr. Mevlüt UYAN Yapı İşleri Daire Başkanlığı Daire Başkanı Üye muyan@ktun.edu.tr 32374
Mahmut GÜRBÜZER Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Fakülte Sekreteri Üye mgurbuzer@ktun.edu.tr 38613
Tevfik BALCI Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Fakülte Sekreteri Üye tbalci@ktun.edu.tr 5152
Ramazan TEKE Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Yüksek Okul Sekreteri Üye rteke@ktun.edu.tr 32361
……….. Öğrenci Konseyi Başkanı Üye

KTÜN Etik Kurulu

Prof. Dr. H. Selçuk HALKACI Rektör Yardımcısı Başkan halkaci@ktun.edu.tr 5109
Prof. Dr. Cengiz OKUYUCU Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Üye cokuyucu@ktun.edu.tr 32187
Prof. Dr. Mine ULUSOY Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Öğretim Üyesi Üye mulusoy@ktun.edu.tr 5184
Prof. Dr. Şükrü DURSUN Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Üye sdursun@ktun.edu.tr 38630
Prof. Dr. Rafet YAPICI Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Üye rafet@selcuk.edu.tr 32761
Prof. Dr. Yakup KARA Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Üye ykara@ktun.edu.tr 38705
Prof. Dr. Ömer MUTLUOĞLU Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Öğretim Üyesi Üye omutluoglu@ktun.edu.tr 32369

KTÜN Dış İlişkiler Koordinatörlüğü

Doç. Dr. Yağmur KÜÇÜKBEZİRCİ Selçuk Üniv. Edebiyat Fak. Öğretim Üyesi Koordinatör ykbrzirci@yahoo.com 31533
Arş. Gör. Dr. M. Hilmi AKSOY Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğr. Elm. Koord. Yrd. mhaksoy@ktun.edu.tr 32720
Atilla Rıdvan ÜNBAL Selçuk Üniv. Edebiyat Fak. Memur Yazı İşleri unbal@selcuk.edu.tr 38600

KTÜN Öğrenci Topluluğu Koordinatörlüğü

Doç. Dr. S.Sinan GÜLTEKİN Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Koordinatör ssgultekin@ktun.edu.tr 32137
Doç. Dr. Özer KARAKAYACI Mimarlık ve Tasarım FakültesiÖğretim Üyesi Koord. Yrd. okarakayaci@ktun.edu.tr 5162
Dr.Öğr. Üyesi Gürol ÖNAL Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Koord. Yrd. gonal@ktun.edu.tr 32767/2565
Aliye Füruzan SABANCI Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Şube Müdürü İdari Yönetici fsabanci@ktun.edu.tr 5102
Fatih AKGÜNEŞ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Şube Müdürü Mali Yönetici aakgunes@ktun.edu.tr 38672

KTÜN Bologna Eşgüdüm Komisyonu

Prof. Dr. Babür ÖZÇELİK Rektör Başkan ozcelik@ktun.edu.tr 5102
Prof. Dr. H.Selçuk HALKACI Rektör Yrd. Üye halkaci@ktun.edu.tr 5109
Doç. Dr. Mustafa ALTIN Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müd. Yard. Üye maltin@ktun.edu.tr 32380
Doç. Dr. Mehmet Emin BAŞAR Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekan Yard. Üye mebasar@ktun.edu.tr 5186
Doç. Dr. Bilgehan KEKEÇ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekan Yard. Üye bkekec@ktun.edu.tr 31950/38605
Doç. Dr. Esra YEL Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Üye eyel@ktun.edu.tr 38696
Doç. Dr. Yağmur KÜÇÜKBEZİRCİ Dış İlişkiler Ofisi Üye ykbrzirci@yahoo.com 31533
Öğr. Gör. Durmuş Ali AÇIKEL Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Müd. Yard. Üye daacikel@ktun.edu.tr 32351
Recep ÖZTÜRK Genel Sekreter V. Üye rozturk@ktun.edu.tr 5108
Yusuf DURMUŞ Öğrenci İşleri Daire Başkanı V. Üye ydurmus@ktun.edu.tr 38666
………… Öğrenci Konsey Başkanı Üye

KTÜN Yayın Komisyonu

Prof. Dr.H.Selçuk HALKACI Rektör Yardımcısı Başkan halkaci@ktun.edu.tr 5109
Prof. Dr.Ferruh YILDIZ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Üye fyildiz@ktun.edu.tr 38818
Prof. Dr. Rahmi ERDEM Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı Üye rerdem@ktun.edu.tr 5151
Prof. Dr. Cemil SUNGUR Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Müdürü Yed.Üye csungur@ktun.edu.tr 32347

KTÜN Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu

Prof. Dr.H.Selçuk HALKACI Rektör Yrd. Başkan halkaci@ktun.edu.tr 5109
Prof. Dr. Rafet YAPICI Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Üye rafet@selcuk.edu.tr 32761
Prof.Dr. CENGİZ OKUYUCU Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Üye cokuyucu@ktun.edu.tr 32187
Prof. Dr. Asuman KAN Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Öğretim Üyesi Üye akan@ktun.edu.tr 32392
Doç. Dr. Hüseyin DEVECİ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müd. Yrd. Üye hdeveci@ktun.edu.tr 32154
Doç. Dr. Mehmet Emin BAŞAR Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Öğretim Üyesi Üye mebasar@ktun.edu.tr 5186
Doç. Dr. Sadettin Erhan KESEN Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Üye sekesen@ktun.edu.tr 38706
Doç. Dr. GÜLAY TEZEL Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Üye gtezel@ktun.edu.tr 38611
Dr. Öğr.Üyesi Ali İhsan MARTI Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Üye aimarti@ktun.edu.tr 32244
Dr. Öğr. Üyesi Mevlüt TÜRKÖZ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Raportör mturkoz@ktun.edu.tr 32764

KTÜN Doktora Tez İnceleme Komisyonu

Prof. Dr. H.Selçuk HALKACI Rektör Yardımcısı Başkan halkaci@ktun.edu.tr 5109
Prof. Dr. Hakan KARABÖRK Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü V. Üye hkarabork@ktun.edu.tr 31895
İlgili Anabilim Dalı Başkanı Üye

KTÜN Üniversitemizde Çalıştırılacak Olan Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Öğretim Elemanlarını Belirleme Komisyonu

Prof. Dr.H.Selçuk HALKACI Rektör Yardımcısı Başkan halkaci@ktun.edu.tr 5109
Prof. Dr.Ferruh YILDIZ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Üye fyildiz@ktun.edu.tr 38818
Prof. Dr. Rahmi ERDEM Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı Üye rerdem@ktun.edu.tr 5151
Prof. Dr. Hakan KARABÖRK Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü V. Üye hkarabork@ktun.edu.tr 31895

KTÜN Burslar Komisyonu

Prof. Dr. Babür ÖZÇELİK Rektör Başkan ozcelik@ktun.edu.tr 5102
Prof. Dr. Cemil SUNGUR Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Üye csungur@ktun.edu.tr 33713
Prof. Dr. Mehmet Emin ARGUN Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Üye meargun@ktun.edu.tr 38694
Prof. Dr. Mustafa TOSUN Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Öğretim Üyesi Üye mtosun@ktun.edu.tr 5203
Öğr. Gör. Mehmet TEKELİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Üye mtekeli@ktun.edu.tr 32359
Yusuf DURMUŞ Öğrenci İşleri Daire Başkanı V. Üye ydurmus@ktun.edu.tr 38666
Recep ÖZTÜRK Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı V. Burs Koordinatörü Üye rozturk@ktun.edu.tr 5107

KTÜN Mevzuat Komisyonu

Prof. Dr.H.Selçuk HALKACI Rektör Yrd. Başkan halkaci@ktun.edu.tr 5109
Prof. Dr. Niyazi BİLİM Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Üye nbilim@ktun.edu.tr 32014
Öğr. Gör. Halil ÇELİK Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Üye hcelik@ktun.edu.tr 32353
Yusuf DURMUŞ Öğrenci İşleri Daire Başkanı V. Üye ydurmus@ktun.edu.tr 38666
Recep ÖZTÜRK Personel Daire Başkanı Üye rozturk@ktun.edu.tr 5107
Hukuk Müşaviri Üye
Mahmut GÜRBÜZER Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Fakülte Sekreteri Üye mgurbuzer@ktun.edu.tr 2238613
Tevfik BALCI Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Fakülte Sekreteri Üye tbalci@ktun.edu.tr 5152
Ramazan TEKE Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Sekreteri Üye rteke@ktun.edu.tr 2238818
Kamil GÖK Personel Daire Başkanlığı Şube Müdürü Üye kgok@ktun.edu.tr 5128
Şaziye ÇETİN Yazı İşleri Şube Müdürü Üye scetin@ktun.edu.tr 5129
İç Denetim Birimi Üye

KTÜN Uluslararası Öğrenci Kabul Komisyonu

Prof. Dr.H.Selçuk HALKACI Rektör Yrd. Başkan halkaci@ktun.edu.tr 5109
Prof. Dr. Kemal GÖKAY Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Üye kgokay@ktun.edu.tr 31990
Doç. Dr. Serpil EDEBALİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Üye sedebali@ktun.edu.tr 32040
Doç. Dr. Mehmet Çağlar MEŞHUR Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Öğretim Üyesi Üye mcmeshur@ktun.edu.tr 5165
Dr. Öğr. Üyesi Yusuf YILMAZ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Üye yyilmaz@ktun.edu.tr 33454

KTÜN Engelli Öğrenci Birimi Yürütme Kurulu

Prof. Dr.H.Selçuk HALKACI Rektör Yrd. Başkan halkaci@ktun.edu.tr 5109
Doç. Dr. Mevlüt UYAN Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Öğretim Üyesi Üye muyan@ktun.edu.tr 32509
Doç. Dr. Havva Filiz MEŞHUR Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Öğretim Üyesi Üye hfmeshur@ktun.edu.tr 5165
Dr. Öğr. Üyesi Bilgehan Y.ÇAKMAK Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Öğretim Üyesi Üye bycakmak@ktun.edu.tr 5188
Yusuf DURMUŞ Öğrenci İşleri Daire Başkanı V. Üye ydurmus@ktun.edu.tr 38666
Recep ÖZTÜRK Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı V. Üye rozturk@ktun.edu.tr 5107
Arş. Gör. Dr. Okan DEMİR Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Elemanı Üye okandemir@ktun.edu.tr 32758

KTÜN Akademik Yükseltme ve Değerlendirme Kurulu

Prof. Dr. H.Selçuk HALKACI Rektör Yrd. Başkan halkaci@ktun.edu.tr 5109
Prof. Dr. Erol PEHLİVAN Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Üye epehlivan@ktun.edu.tr 32127
Prof. DR. H.Kürşad ERSOY Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Üye hkersoy@ktun.edu.tr 32763
Prof. Dr. İhsan ÖZKAN Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Üye iozkan@ktun.edu.tr 32097
Prof. Dr. Harun UĞUZ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Üye huguz@ktun.edu.tr 38723
Prof. Dr. Tayfun ÇAY Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Üye tcay@ktun.edu.tr 31944
Prof. Dr. Havva ALKAN BALA Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Öğretim Üyesi Üye habala@ktun.edu.tr 5180
Prof. Dr. Mustafa TOSUN Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Öğretim Üyesi Üye mtosun@ktun.edu.tr 5203
Prof. Dr. Asuman KAN Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Öğretim Üyesi Üye akan@ktun.edu.tr 32392

KTÜN Yemek Servisi Yürütme Kurulu

Recep ÖZTÜRK Genel Sekreter V. Başkan rozturk@ktun.edu.tr 5107
Ayhan TEKİN Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Üye atekin@ktun.edu.tr 5127
Atalay ÇİÇEKDAĞI İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Şube Müdürü Üye acicekdagi@ktun.edu.tr 5136
Fatih AKGÜNEŞ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Şube Müdürü Üye fakgunes@ktun.edu.tr 38672
Ali Değer İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Şube Müdürü V. Üye adeger@ktun.edu.tr 5134

KTÜN Akademik Ödül Değerlendirme Kurulu

Prof. Dr. Babür ÖZÇELİK Rektör Başkan ozcelik@ktun.edu.tr 5102
Prof. Dr. Yakup KARA Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Üye ykara@ktun.edu.tr 38705
Prof. Dr. Erol PEHLİVAN Mühendislik ve Doğa Bilimeleri Fakültesi Öğretim üyesi Üye epehlivan@ktun.edu.tr 32127
Prof. Dr. Rahmi ERDEM Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Öğretim Üyesi Üye rerdem@ktun.edu.tr 5151
Prof. Dr. Ayhan GÖKTEPE Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Öğretim Üyesi Üye agoktepe@ktun.edu.tr 32377

KTÜN Kalite Komisyonu

Prof. Dr. Babür ÖZÇELİK Rektör Başkan ozcelik@ktun.edu.tr 5102
Prof. Dr.H.Selçuk HALKACI Rektör Yrd. Üye halkaci@ktun.edu.tr 5109
Recep ÖZTÜRK Genel Sekreter V. Üye rozturk@ktun.edu.tr 5107
Prof. Dr. Mustafa TABAKCI Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Üye mtabakci@ktun.edu.tr 32146
Prof. Dr. Behçet DAĞHAN Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Üye bdaghan@ktun.edu.tr 31919
Doç. Dr. Mustafa ALTIN Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdür Yardımcısı Üye maltin@ktun.edu.tr 32380
Prof. Dr. Turan PAKSOY Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Üye tpaksoy@ktun.edu.tr 38704
Prof. Dr. İhsan ÖZKAN Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Üye iozkan@ktun.edu.tr 32097
Doç. Dr. Esra YEL Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Üye eyel@ktun.edu.tr 38696
Doç. Dr. Özer KARAKAYACI Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Öğretim Üyesi Üye okarakayacı@ktun.edu.tr 5162
Doç. Dr. İsmail KARAOĞLAN Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Üye ikaraoglan@ktun.edu.tr 38707
Doç. Dr. Sadettin Erhan KESEN Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Üye sekesen@ktun.edu.tr 38706
Doç. Dr. Bilgehan KEKEÇ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Üye bkekec@ktun.edu.tr 31951/38605
Dr. Öğr. Üyesi Gürol ÖNAL Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Üye gonal@ktun.edu.tr 32767
Öğr. Gör. Durmuş Ali AÇIKEL Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Müdür Yrd. Üye daacikel@ktun.edu.tr 32351
Öğr. Gör. Halil ÇELİK Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi Üye hcelik@ktun.edu.tr 32353
Yusuf DURMUŞ Öğrenci İşleri Daire Başkanı V. Üye ydurmus@ktun.edu.tr 38666
Tevfik BALCI İdari ve Mali İşler Daire Başkanı V. Üye tbalci@ktun.edu.tr 5152
Abdullah ŞAHİN Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Daire Başkanı V. Üye asahin@ktun.edu.tr 5252
Recep ÖZTÜRK Personel Daire Başkanı Üye rozturk@ktun.edu.tr 5107
Mahmut GÜRBÜZER Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Fakülte Sekreteri Üye mgurbuzer@ktun.edu.tr 38613
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Enstitü Sekreteri Üye
İç Denetçi Üye
Kalite Müdürü Üye
Kalite Birimi Üye
Kalite Birimi Üye
Yüksel Değirmencioğlu Öğrenci Temsilcisi Üye ydegirmencioglu@ktun.edu.tr 38700

KTÜN Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Koordinatörlüğü

Prof. Dr.İhsan ÖZKAN Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Koordinatör iozkan@ktun.edu.tr 32097
Dr. Öğr.Üyesi Ömer Kaan BAYKAN Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Koor. Yrd. okbaykan@ktun.edu.tr 38649

KTÜN Eğitim İşleri Komisyonu

Prof. Dr. H.Selçuk HALKACI Rektör Yrd. Başkan halkaci@ktun.edu.tr 5109
Prof. Dr. Behçet DAĞHAN Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Üye bdaghan@ktun.edu.tr 31919
Doç. Dr. Mustafa ALTIN Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müd. Yrd. Üye maltin@ktun.edu.tr 32380
Prof. Dr. Mine ULUSOY Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Öğretim Üyesi Üye mulusuy@ktun.edu.tr 5184
Doç. Dr. Bilgehan KEKEÇ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Üye bkekec@ktun.edu.tr 31951/38605
Öğr. Gör. Durmuş Ali AÇIKEL Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Müdür Yrd. Üye daacikel@ktun.edu.tr 32351
Yusuf DURMUŞ Öğrenci İşleri Daire Başkanı V. Üye ydurmus@ktun.edu.tr 38666

KTÜN Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu

Prof. Dr. H.Selçuk HALKACI Rektör Yrd. Başkan halkaci@ktun.edu.tr 5109
Prof. Dr. Mustafa TABAKCI Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Üye mtabakci@ktun.edu.tr 32146
Prof.Dr. Şükrü DURSUN Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Üye sdursun@ktun.edu.tr 38630
Prof. Dr. Mete KALYONCU Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Üye mkalyoncu@ktun.edu.tr 31908
Prof. Dr. S. Bahadir YÜKSEL Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Üye sbyuksel@ktun.edu.tr 32646
Prof. Dr. Fetullah ARIK Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Üye farik@ktun.edu.tr 32168
Prof. Dr. Mine ULUSOY Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Öğretim Üyesi Üye mulusuy@ktun.edu.tr 5184
Prof. Dr. Havva ALKAN BALA Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Öğretim Üyesi Üye habala@ktun.edu.tr 5180
Prof. Dr. Ayhan GÖKTEPE Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Öğretim Üyesi Üye agoktepe@ktun.edu.tr 32377

KTÜN Yurt Dışına Lisansüstü Eğitim Görmek Üzere Gönderilecek Adayları Seçme ve Yerleştirme (YLSY) Burs koordinatörlüğü

Prof. Dr. Şükrü DURSUN Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Koordinatör sdursun@ktun.edu.tr 38630

KTÜN Tanıtım Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Ali İhsan MARTI Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Akademik Koor. aimarti@ktun.edu.tr 32244
Ayhan TEKİN Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü İdari Koor. atekin@ktun.edu.tr 5127
Doç. Dr. Serkan DOĞANALP Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Üye sdoganalp@ktun.edu.tr 31934
Doç. Dr. Özlem ŞAHİN Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Üye osahin@ktun.edu.tr 32012
Doç. Dr. Hasan AKYILDIZ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Üye hakyildiz@ktun.edu.tr 32210
Dr. Öğr. Üyesi Ersin KAYA Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Üye ekaya@ktun.edu.tr 38653
Dr. Öğr. Üyesi Selim DOĞAN Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Üye sdogan@ktun.edu.tr 38699
Dr. Öğr. Üyesi Alper DÖYEN Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Üye adoyen@ktun.edu.tr 38668
Dr. Öğr.Üyesi Nurettin ÇETİNKAYA Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Üye ncetinkaya@ktun.edu.tr 32174
Dr. Öğr. Üyesi Gürsel KANSUN Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Üye gkansun@ktun.edu.tr 32117
Dr. Öğr. Üyesi Ş.Ulaş ATMACA Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Üye suatmaca@ktun.edu.tr 32735
Arş.Gör. Dr. Gamze DOĞAN Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Elemanı Üye gdogan@ktun.edu.tr 32655
Arş.Gör. Hasan Ali TANER Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Elemanı Üye hataner@ktun.edu.tr 32086
Doç. Dr. Mehmet Çağlar MEŞHUR Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Öğretim Üyesi Üye mcmeshur@ktun.edu.tr 5165
Doç. Dr. Murat ORAL Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Öğretim Üyesi Üye moral@ktun.edu.tr 5182
Doç. Dr. Mustafa ALTIN Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Öğretim Üyesi Üye maltin@ktun.edu.tr 32380
Öğr. Gör. Minel ÖZALAN Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü Üye mozalan@ktun.edu.tr 5104

KTÜN Yabancı Diller Koordinatörlüğü

Emre ÜN Rektörlük Öğretim Görevlisi Koordinatör eun@ktun.edu.tr 5124
Teslime GÖKGÖL Rektörlük Öğretim Görevlisi Koordinatör Yardımcısı tgokgol@ktun.edu.tr 5124