Kurul ve Komisyonlar

KTÜN Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Babür ÖZÇELİK Rektör ozcelik@ktun.edu.tr 1103
Prof. Dr. Ferruh YILDIZ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı fyildiz@ktun.edu.tr 38610
Prof. Dr. Rahmi ERDEM Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı rerdem@ktun.edu.tr 1410
Prof. Dr. Mahmut KUŞ Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Dekanı mkus@ktun.edu.tr 1167
Prof. Dr. H. Kürşad ERSOY Senatoca Seçilen Üye hkersoy@ktun.edu.tr 32763
Prof. Dr. İhsan ÖZKAN Senatoca Seçilen Üye iozkan@ktun.edu.tr 32097
Prof. Dr. Mustafa TOSUN Senatoca Seçilen Üye mtosun@ktun.edu.tr 5203
Gen. Sek. V. Recep ÖZTÜRK Raportör rozturk@ktun.edu.tr 1203

KTÜN Senatosu

Prof. Dr. Babür ÖZÇELİK Rektör ozcelik@ktun.edu.tr 1103
Prof. Dr. H.Selçuk HALKACI Rektör Yrd. halkaci@ktun.edu.tr 1201
Prof. Dr. Ferruh YILDIZ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı fyildiz@ktun.edu.tr 38610
Prof. Dr. Rahmi ERDEM Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı rerdem@ktun.edu.tr 1410
Prof. Dr. Mahmut KUŞ Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Dekanı mkus@ktun.edu.tr 1167
Prof. Dr. Saadettin Erhan KESEN Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü V. sekesen@ktun.edu.tr 31895
Prof. Dr. Cemil SUNGUR Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü csungur@ktun.edu.tr 32347
Prof. Dr. Ahmet PEKER Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi apeker@ktun.edu.tr 38701
Prof. Dr. Mine ULUSOY Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Öğretim Üyesi mulusoy@ktun.edu.tr 5184
Gen.Sek. V. Recep ÖZTÜRK Raportör rozturk@ktun.edu.tr 1203

KTÜN Strateji Geliştirme (Yönlendirme) Kurulu (ÜSGK)

Prof. Dr. Babür ÖZÇELİK Rektör Başkan ozcelik@ktun.edu.tr 1103
Prof. Dr.H.Selçuk HALKACI Rektör Yardımcısı Üye halkaci@ktun.edu.tr 1201
Prof. Dr.Ferruh YILDIZ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Üye fyildiz@ktun.edu.tr 38610
Prof. Dr. Mahmut KUŞ Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Dekanı Üye mkus@ktun.edu.tr 1167
Prof. Dr. Rahmi ERDEM Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı Üye rerdem@ktun.edu.tr 1410
Prof. Dr. H. Kürşad ERSOY Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Üye hkersoy@ktun.edu.tr 32763
Prof. Dr. Mustafa TOSUN Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Öğretim Üyesi Üye mtosun@ktun.edu.tr 5203
Prof. Dr. İhsan ÖZKAN Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Üye iözkan@ktun.edu.tr 32097
Prof. Dr. Mustafa KARAMAN Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Üye mkaraman@ktun.edu.tr 32106
Recep ÖZTÜRK Genel Sekreter V. Üye rozturk@ktun.edu.tr 1203
Abdullah ŞAHİN Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Daire Başkanı Üye asahin@ktun.edu.tr 1178

KTÜN Etik Kurulu

Prof. Dr. H. Selçuk HALKACI Rektör Yardımcısı Başkan halkaci@ktun.edu.tr 1201
Prof. Dr. Cengiz OKUYUCU Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Üye cokuyucu@ktun.edu.tr 32187
Prof. Dr. Mine ULUSOY Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Öğretim Üyesi Üye mulusoy@ktun.edu.tr 5184
Prof. Dr. Şükrü DURSUN Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Üye sdursun@ktun.edu.tr 38630
Prof. Dr. Rafet YAPICI Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Üye ryapici@ktun.edu.tr 32761
Prof. Dr. Yakup KARA Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Üye ykara@ktun.edu.tr 38705
Prof. Dr. Ömer MUTLUOĞLU Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Öğretim Üyesi Üye omutluoglu@ktun.edu.tr 32369

KTÜN Bologna Eşgüdüm Komisyonu

Prof. Dr. Babür ÖZÇELİK Rektör Başkan ozcelik@ktun.edu.tr 1103
Prof. Dr. H.Selçuk HALKACI Rektör Yrd. Üye halkaci@ktun.edu.tr 1201
Doç. Dr. Bilgehan KEKEÇ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekan Yard. Üye bkekec@ktun.edu.tr 31951
Dr. Öğr. Üyesi Saadet Armağan Güleç KORUMAZ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekan Yard. Üye sagkorumaz@ktun.edu.tr 1360
Doç. Dr. İsmail KARAOĞLAN Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdür Yardımcısı Üye ikaraoğlan@ktun.edu.tr 32380
Öğr. Gör. Durmuş Ali AÇIKEL Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Müd. Yard. Üye daaçıkel@ktun.edu.tr 32351
Prof. Dr. Esra YEL Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Üye eyel@ktun.edu.tr 38696
Doç. Dr. Yağmur KÜÇÜKBEZİRCİ Dış İlişkiler Ofisi Üye yküçükbezirci@ktun.edu.tr 1230
Recep ÖZTÜRK Genel Sekreter V. Üye rozturk@ktun.edu.tr 1203
Yusuf DURMUŞ Öğrenci İşleri Daire Başkanı V. Üye ydurmuş@ktun.edu.tr 1172

KTÜN Yayın Komisyonu

Prof. Dr.H.Selçuk HALKACI Rektör Yardımcısı Başkan halkaci@ktun.edu.tr 1201
Prof. Dr.Ferruh YILDIZ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Üye fyildiz@ktun.edu.tr 38610
Prof. Dr. Rahmi ERDEM Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı Üye rerdem@ktun.edu.tr 1410
Prof. Dr. Cemil SUNGUR Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Müdürü Yed.Üye csungur@ktun.edu.tr 32347

KTÜN Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu

Prof. Dr.H.Selçuk HALKACI Rektör Yrd. Başkan halkaci@ktun.edu.tr 1201
Prof. Dr. Rafet YAPICI Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Başkan Yrd. ryapıcı@ktun.edu.tr 32761
Dr. Öğr. Üyesi Mevlüt TÜRKÖZ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Raportör mturkoz@ktun.edu.tr 32764
Prof. Dr. Sadettin Erhan KESEN Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü V. Üye sekesen@ktun.edu.tr 31895
Doç. Dr. İsmail KARAOĞLAN Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdür Yardımcısı Üye ikaraoğlan@ktun.edu.tr 32380
Prof.Dr. CENGİZ OKUYUCU Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Üye cokuyucu@ktun.edu.tr 32187
Prof. Dr. Asuman KAN Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Öğretim Üyesi Üye akan@ktun.edu.tr 32392
Doç. Dr. Mehmet Emin BAŞAR Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Öğretim Üyesi Üye mebaşar@ktun.edu.tr 5186
Doç. Dr. GÜLAY TEZEL Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Üye gtezel@ktun.edu.tr 38611
Dr. Öğr. Üyesi Ali İhsan MARTI Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Üye aimarti@ktun.edu.tr 32244

KTÜN Doktora Tez İnceleme Komisyonu

Prof. Dr. H.Selçuk HALKACI Rektör Yardımcısı Başkan halkaci@ktun.edu.tr 1201
Prof. Dr. Saadettin Erhan KESEN Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü V. Üye sekesen@ktun.edu.tr 31895
İlgili Anabilim Dalı Başkanı Üye

KTÜN Üniversitemizde Çalıştırılacak Olan Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Öğretim Elemanlarını Belirleme Komisyonu

Prof. Dr.H.Selçuk HALKACI Rektör Yardımcısı Başkan halkaci@ktun.edu.tr 1201
Prof. Dr.Ferruh YILDIZ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Üye fyildiz@ktun.edu.tr 38610
Prof. Dr. Rahmi ERDEM Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı Üye rerdem@ktun.edu.tr 1410
Prof. Dr. Saadettin Erhan KESEN Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü V. Üye sekesen@ktun.edu.tr 31895

KTÜN Burslar Komisyonu

Prof. Dr. Babür ÖZÇELİK Rektör Başkan ozcelik@ktun.edu.tr 1103
Prof. Dr. Cemil SUNGUR Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Üye csungur@ktun.edu.tr 32347
Prof. Dr. Mehmet Emin ARGUN Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Üye meargun@ktun.edu.tr 38694
Prof. Dr. Mustafa TOSUN Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Öğretim Üyesi Üye mtosun@ktun.edu.tr 5203
Dr. Mehmet TEKELİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Üye mtekeli@ktun.edu.tr 32359
Recep ÖZTÜRK Genel Sekreter V. Üye rozturk@ktun.edu.tr 1203
Yusuf DURMUŞ Öğrenci İşleri Daire Başkanı V. Üye ydurmuş@ktun.edu.tr 1172

KTÜN Mevzuat Komisyonu

Prof. Dr.H.Selçuk HALKACI Rektör Yrd. Başkan halkaci@ktun.edu.tr 1201
Prof. Dr. Niyazi BİLİM Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Üye nbilim@ktun.edu.tr 32014
Öğr. Gör. Halil ÇELİK Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Üye hcelik@ktun.edu.tr 32353
Recep ÖZTÜRK Personel Daire Başkanı Üye rozturk@ktun.edu.tr 1203
Yusuf DURMUŞ Öğrenci İşleri Daire Başkanı V. Üye ydurmus@ktun.edu.tr 1172
Av. Hüseyin YILDIRIM Hukuk Müşaviri V. Üye hyildirim@ktun.edu.tr 1390
Mahmut GÜRBÜZER Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Fakülte Sekreteri Üye mgurbuzer@ktun.edu.tr 2238613
Mahmut Sami ÖCÜT Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Sekreteri Üye 1167
Tevfik BALCI Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Fakülte Sekreteri Üye tbalci@ktun.edu.tr 1411
Ramazan TEKE Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Sekreteri Üye rteke@ktun.edu.tr 2238818
Kamil GÖK Personel Daire Başkanlığı Şube Müdürü Üye kgok@ktun.edu.tr 1164
Şaziye ÇETİN Yazı İşleri Şube Müdürü Üye scetin@ktun.edu.tr 1182

KTÜN Uluslararası Öğrenci Kabul Komisyonu

Prof. Dr.H.Selçuk HALKACI Rektör Yrd. Başkan halkaci@ktun.edu.tr 1201
Prof. Dr. Kemal GÖKAY Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Üye kgokay@ktun.edu.tr 31990
Doç. Dr. Serpil EDEBALİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Üye sedebali@ktun.edu.tr 32040
Doç. Dr. Mehmet Çağlar MEŞHUR Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Öğretim Üyesi Üye mcmeshur@ktun.edu.tr 5165
Dr. Öğr. Üyesi Yusuf YILMAZ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Üye yyilmaz@ktun.edu.tr 33454

KTÜN Engelli Öğrenci Birimi Yürütme Kurulu

Prof. Dr.H.Selçuk HALKACI Rektör Yrd. Başkan halkaci@ktun.edu.tr 1201
Doç. Dr. Mevlüt UYAN Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Öğretim Üyesi Üye muyan@ktun.edu.tr 32509
Doç. Dr. Havva Filiz MEŞHUR Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Öğretim Üyesi Üye hfmeshur@ktun.edu.tr 5165
Doç. Dr. Bilgehan Y.ÇAKMAK Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Öğretim Üyesi Üye bycakmak@ktun.edu.tr 5188
Dr. Öğr. Üyesi Okan DEMİR Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Üye odemir@ktun.edu.tr 32758
Recep ÖZTÜRK Genel Sekreter V. Üye rozturk@ktun.edu.tr 1203
Yusuf DURMUŞ Öğrenci İşleri Daire Başkanı V. Üye ydurmuş@ktun.edu.tr 1172

KTÜN Akademik Yükseltme ve Ön Değerlendirme Komisyonu (AYÖK)

Prof. Dr. H.Selçuk HALKACI Rektör Yrd. Başkan halkaci@ktun.edu.tr 1201
Prof. Dr. Erol PEHLİVAN Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Üye epehlivan@ktun.edu.tr 32127
Prof. DR. H.Kürşad ERSOY Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Üye hkersoy@ktun.edu.tr 32763
Prof. Dr. İhsan ÖZKAN Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Üye iozkan@ktun.edu.tr 32097
Prof. Dr. Harun UĞUZ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Üye huguz@ktun.edu.tr 38723
Prof. Dr. Tayfun ÇAY Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Üye tcay@ktun.edu.tr 31944
Prof. Dr. Havva ALKAN BALA Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Öğretim Üyesi Üye habala@ktun.edu.tr 5180
Prof. Dr. Mustafa TOSUN Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Öğretim Üyesi Üye mtosun@ktun.edu.tr 5203
Prof. Dr. Asuman KAN Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Öğretim Üyesi Üye akan@ktun.edu.tr 32392

KTÜN Yemek Servisi Yürütme Kurulu

Recep ÖZTÜRK Genel Sekreter V. Başkan rozturk@ktun.edu.tr 1203
Ayhan TEKİN Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Üye atekin@ktun.edu.tr 1432
Atalay ÇİÇEKDAĞI İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Daire Başkan V. Üye acicekdagi@ktun.edu.tr 1173
Fatih AKGÜNEŞ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Şube Müdürü Üye fakgunes@ktun.edu.tr 1161
Ali Değer İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Şube Müdürü Üye adeger@ktun.edu.tr 1162

KTÜN Akademik Ödül Değerlendirme Kurulu

Prof. Dr. Babür ÖZÇELİK Rektör Başkan ozcelik@ktun.edu.tr 1103
Prof. Dr. Rahmi ERDEM Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı Üye rerdem@ktun.edu.tr 1410
Prof. Dr. Erol PEHLİVAN Mühendislik ve Doğa Bilimeleri Fakültesi Öğretim üyesi Üye epehlivan@ktun.edu.tr 32127
Prof. Dr. Yakup KARA Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Üye ykara@ktun.edu.tr 38705
Prof. Dr. Ayhan GÖKTEPE Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Öğretim Üyesi Üye agoktepe@ktun.edu.tr 32377

KTÜN Kalite Komisyonu

Prof. Dr. Babür ÖZÇELİK Rektör Başkan ozcelik@ktun.edu.tr 1103
Prof. Dr.H.Selçuk HALKACI Rektör Yrd. Üye halkaci@ktun.edu.tr 1201
Doç. Dr. S.Zerrin KORKMAZ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekan Yard. Üye szkorkmaz@ktun.edu.tr 1140
Doç. Dr. Bilgehan KEKEÇ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekan Yard. Üye bkekec@ktun.edu.tr 31951/38605
Öğr. Gör. Durmuş Ali AÇIKEL Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Müdür Yrd. Üye daacikel@ktun.edu.tr 32351
Recep ÖZTÜRK Genel Sekreter V. Üye rozturk@ktun.edu.tr 1203
Prof. Dr. Turan PAKSOY Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Üye tpaksoy@ktun.edu.tr 38704
Prof. Dr. Hakan KARABÖRK Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Üye hkarabork@ktun.edu.tr 31895
Prof. Dr. Mustafa TABAKCI Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Üye mtabakci@ktun.edu.tr 32146
Prof. Dr. İhsan ÖZKAN Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Üye iozkan@ktun.edu.tr 32097
Prof. Dr. Esra YEL Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Üye eyel@ktun.edu.tr 38696
Doç. Dr. İsmail KARAOĞLAN Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Üye ikaraoglan@ktun.edu.tr 32380
Doç. Dr. Özer KARAKAYACI Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Öğretim Üyesi Üye okarakayacı@ktun.edu.tr 5162
Dr. Öğr. Üyesi Mevlüt TÜRKÖZ BAP Koordinatörü Üye mtürköz@ktun.edu.tr 32764
Dr. Öğr. Üyesi Gürol ÖNAL Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Üye gonal@ktun.edu.tr 2565
Öğr. Gör. Halil ÇELİK Kalite Koordinatörü/Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Öğretim Üyesi Üye hcelik@ktun.edu.tr 32353
Recep ÖZTÜRK Personel Daire Başkanı Üye rozturk@ktun.edu.tr 1203
Abdullah ŞAHİN Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Daire Başkanı Üye asahin@ktun.edu.tr 1178
Yusuf DURMUŞ Öğrenci İşleri Daire Başkanı V. Üye ydurmus@ktun.edu.tr 1172
Atalay ÇİÇEKDAĞI İdari ve Mali İşler Daire Başkan V. Üye acicekdagi@ktun.edu.tr 1173
Mahmut GÜRBÜZER Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Fakülte Sekreteri Üye mgurbuzer@ktun.edu.tr 38613
Tevfik BALCI Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Fakülte Sekreteri Üye tbalci@ktun.edu.tr 1411
İlknur AKÇİL Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Enstitü Sekreteri V. Üye iakçil@ktun.edu.tr
Yüksel Değirmencioğlu Öğrenci Temsilcisi Üye ydegirmencioglu@ktun.edu.tr 38700

KTÜN Eğitim İşleri Komisyonu

Prof. Dr. H.Selçuk HALKACI Rektör Yrd. Başkan halkaci@ktun.edu.tr 1201
Doç. Dr. Bilgehan KEKEÇ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekan Yard. Üye bkekec@ktun.edu.tr 31951/38605
Doç.Dr. İsmail KARAOĞLAN Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdür Yardımcısı Üye ikaraoğlan@ktun.edu.tr 32380
Öğr. Gör. Durmuş Ali AÇIKEL Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Müdür Yrd. Üye daacikel@ktun.edu.tr 32351
Prof. Dr. Behçet DAĞHAN Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Üye bdaghan@ktun.edu.tr 31919
Prof. Dr. Mine ULUSOY Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Öğretim Üyesi Üye mulusuy@ktun.edu.tr 5184
Yusuf DURMUŞ Öğrenci İşleri Daire Başkanı V. Üye ydurmus@ktun.edu.tr 1172

KTÜN Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu

Prof. Dr. H.Selçuk HALKACI Rektör Yrd. Başkan halkaci@ktun.edu.tr 1201
Prof. Dr. Mustafa TABAKCI Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Üye mtabakci@ktun.edu.tr 32146
Prof.Dr. Şükrü DURSUN Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Üye sdursun@ktun.edu.tr 38630
Prof. Dr. Mete KALYONCU Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Üye mkalyoncu@ktun.edu.tr 31908
Prof. Dr. S. Bahadir YÜKSEL Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Üye sbyuksel@ktun.edu.tr 32646
Prof. Dr. Fetullah ARIK Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Üye farik@ktun.edu.tr 32168
Prof. Dr. Mine ULUSOY Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Öğretim Üyesi Üye mulusuy@ktun.edu.tr 5184
Prof. Dr. Havva ALKAN BALA Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Öğretim Üyesi Üye habala@ktun.edu.tr 5180
Prof. Dr. Ayhan GÖKTEPE Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Öğretim Üyesi Üye agoktepe@ktun.edu.tr 32377

KTÜN Tanıtım Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Ali İhsan MARTI Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Akademik Koor. aimarti@ktun.edu.tr 32244
Ayhan TEKİN Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü İdari Koor. atekin@ktun.edu.tr 1432
Doç. Dr. Serkan DOĞANALP Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Üye sdoganalp@ktun.edu.tr 31934
Doç. Dr. Özlem ŞAHİN Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Üye osahin@ktun.edu.tr 32012
Doç. Dr. Hasan AKYILDIZ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Üye hakyildiz@ktun.edu.tr 32210
Doç. Dr. Mehmet Çağlar MEŞHUR Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Öğretim Üyesi Üye mcmeshur@ktun.edu.tr 5165
Doç. Dr. Nurettin ÇETİNKAYA Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Üye ncetinkaya@ktun.edu.tr 32174
Doç. Dr. Murat ORAL Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Öğretim Üyesi Üye moral@ktun.edu.tr 5182
Doç. Dr. Mustafa ALTIN Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Öğretim Üyesi Üye maltin@ktun.edu.tr 32380
Dr. Öğr. Üyesi Ersin KAYA Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Üye ekaya@ktun.edu.tr 38653
Dr. Öğr. Üyesi Selim DOĞAN Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Üye sdogan@ktun.edu.tr 38699
Dr. Öğr. Üyesi Alper DÖYEN Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Üye adoyen@ktun.edu.tr 38668
Dr. Öğr. Üyesi Gürsel KANSUN Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Üye gkansun@ktun.edu.tr 32117
Dr. Öğr. Üyesi Ş.Ulaş ATMACA Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Üye suatmaca@ktun.edu.tr 32735
Dr. Öğr. Üyesi Gamze DOĞAN Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Üye gdogan@ktun.edu.tr 32655
Dr. Hasan Ali TANER Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Üye hataner@ktun.edu.tr 32086
Öğr. Gör. Minel ÖZALAN Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü Üye mozalan@ktun.edu.tr 1174

KTÜN Yabancı Diller Koordinatörlüğü

Emre ÜN Rektörlük Öğretim Görevlisi Koordinatör eun@ktun.edu.tr 5124

KTÜN Stratejik Planlama Ekibi (ÜSPE)

Prof. Dr. H.Selçuk HALKACI Rektör Yrd. Başkan halkaci@ktun.edu.tr 1201
Doç. Dr. Bilgehan KEKEÇ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekan Yard. Üye bkekec@ktun.edu.tr 38605
Prof. Dr. Sadettin Erhan KESEN Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdür V. Üye sekesen@ktun.edu.tr 31895
Prof. Dr. Musa Hakan ARSLAN Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Üye mharslan@ktun.edu.tr 32660
Prof. Dr. Hakan KARABÖRK Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Üye hkarabörk@ktun.edu.tr 31895
Prof. Dr. Mustafa TOSUN Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Öğretim Üyesi Üye mtosun@ktun.edu.tr 5203
Prof. Dr. Turan PAKSOY Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Üye tpapsoy@ktun.edu.tr 38704
Prof. Dr. Mustafa KARAMAN Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Üye mkaraman@ktun.edu.tr 32106
Prof. Dr. Esra YEL Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Üye eyel@ktun.edu.tr 38696
Doç. Dr. Özer KARAKAYACI Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Öğretim Üyesi Üye ökarakayacı@ktun.edu.tr 5162
Öğr. Gör. Halil ÇELİK Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Öğretim Üyesi Üye hçelik@ktun.edu.tr 32353
Recep ÖZTÜRK Genel Sekreter V. Üye rozturk@ktun.edu.tr 1203
Abdullah ŞAHİN Strateji Geliştirme Daire Başkanı Üye asahin@ktun.edu.tr 1178
Doç. Dr. İsmail BABAOĞLU Bilgi İşlem Daire Başkan V. Üye ibabaoğlu@ktun.edu.tr 1115
Yusuf DURMUŞ Öğrenci İşleri Daire Başkanı V. Üye ydurmuş@ktun.edu.tr 1172
Atalay ÇİÇEKDAĞI İdari ve Mali İşler Daire Başkan V. Üye açiçekdağı@ktun.edu.tr 1173
Hüseyin YILDIRIM Hukuk Müşaviri V. Üye hyıldırım@ktun.edu.tr 1390
Kamil GÖK Personel Daire Başkanlığı Şube Müdürü Üye kgök@ktun.edu.tr 1164
Fatih AKGÜNEŞ Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı Şube Müdürü Üye fakgunes@ktun.edu.tr 1161
Osman Deniz ŞİMŞEK Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Şube Müdürü V. Üye odşimşek@ktun.edu.tr 1163