STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

Duyurular  
2019 Yılı Kurumsal ve Mali Beklentiler Raporu Detay
2021-2025 Dönemi Stratejik Planı İç genelge 2019 Detay
Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Detay
Üniversiteler için Stratejik Planlama Rehberi Detay
KTÜN 2019 Mali yılı bütçesi Detay
İdare Faaliyet Raporu-2018 Detay
2018 Yılı Mali Tabloları Detay