STRATEJİ VE GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

 

Strateji Geliştirme Daire Başkan V.

Abdullah Şahin

 

Şef

Hatice Alıç

 

Bilgisayar İşletmeni

Muzaffer Kumru

 

Bilgisayar İşletmeni

Serdar Türk