PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI

Mevzuatlar  
Yükseköğretim Kanunu Detay
Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu Detay
Yükseköğretim Personel Kanunu Detay
Devlet Memurları Kanunu Detay
Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Detay
Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Detay
Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanın Hük. Kararname Detay
Konya Teknik Üniversitesi Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönergesi Detay
Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru ile ilgili Atanma ve Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esasları Detay