Konya Teknik Üniversitesi Bir Devlet Üniversitesidir.

NANOTEKNOLOJİ VE İLERİ MALZEMELER GELİŞTİRİLMESİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Nanoteknoloji ve İleri Malzemeler Geliştirilmesi Araştırma ve Uygulama Merkezi (NANOMER)
Günümüzde savunma, havacılık, medikal, otomotiv, tekstil gibi yoğun rekabet gerektiren sektörlerde, ürün niteliğini ve dolayısı ile katma değerini artırıcı teknolojileri geliştirmek hayati öneme sahiptir. Son yıllarda nanoteknoloji ve ileri malzemeler alanlarında yapılan araştırmalar neticesinde birçok yeni ürün ya da yöntem günlük yaşamımızda yerini almıştır. Ulusal sanayimizin bu gelişmelerden geri kalmaması ve uluslararası rekabette öne çıkması için bu alanlarda üst düzey araştırmaların yapılması, bununla beraber endüstriyel ve sosyal uygulamalarının da açığa çıkarılması önem arz etmektedir. Güncel teknolojik gelişmelerin en önemli itici güçlerinden olan nanoteknoloji ve ileri malzemeler, Vizyon 2023 strateji belgemizde de öncelikli alanlar arasına alınarak, katma değeri yüksek ürünler ve teknolojik birikim sağlaması içinde öncelikli olarak desteklenmektedir. 
Konya Teknik Üniversitesi Nanoteknoloji ve İleri Malzemeler Geliştirilmesi Araştırma ve Uygulama Merkezi, ülkemizin sanayide ihtiyaç duyduğu nanoteknoloji ve ileri malzemeler alanında nitelikli insan gücünü yetiştirmek ve sanayimizin ihtiyacı olan katma değeri yüksek ürünleri ortaya çıkarmayı hedeflemektedir. Merkez bünyesinde ulusal ve uluslararası araştırma projelerinin yanı sıra kamu ve özel sektörün talepleri doğrultusunda, sektörlerin problemlerine yönelik olarak yürütülecek projeler ile üniversite sanayii iş birliği sağlanması hedeflenmektedir. Tüm bunlara ek olarak, ulusal ve uluslararası çeşitli kuruluşlar arasında iletişim ve araştırma konularında koordinasyonu sağlamak ve ilgili araştırmacıların-kurumların nanoteknolojideki gelişmelerle ilgili bilgilendirilmesini sağlamak amaçlanmaktadır.

Yönetmelik için tıklayınız.