DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

HAKKIMIZDA

Müdürlüğümüz Genel Sekreterliğe bağlı olarak faaliyet göstermektedir.

6331 sayılı kanun çerçevesinde Konya Teknik Üniversitesinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanarak mevcut sağlık ve güvenlik tedbirlerinin iyileştirilerek işveren ve çalışanların en uygun ortamda hizmet vermelerini sağlamaktır.

Temizlik Hizmetleri

Bünyesinde bulunan personel vasıtasıyla Konya Teknik Üniversitesinde bina içi ve bina dışı temizlik işlerinin aksamadan yerine getirilmesini sağlamak.

Üniversite taşıma ve yerleşme faaliyetlerinin kontrolünü ve koordinesini sağlamak.

Personelin verimli ve disiplinli çalışmasını sağlamak.

Gerekli görülen haller halinde personelinin rotasyonuna karar vermek.

Tasarruf tedbirleri çerçevesinde malzemelerin tasarruflu kullanımını sağlamak için gereken önlemleri almak.

Personelin görev alanıyla ilgili her türlü eğitimi almasını sağlamak/önermek.

Ulaştırma Hizmetleri

Konya Teknik Üniversitesi bünyesinde görevli olan şoförlerin görev dağılımını yapmak.

Şoförlerle ilgili rotasyonlara karar vermek.

Personelin verimli çalışmasını sağlayacak her türlü tedbiri almak.

Ulaştırma hizmetlerinin aksamadan yerine getirilmesini koordine etmek.

Kullanılan araçların her türlü bakım-onarım sigorta ve tescillerinin takibini yapmak.

Araçların hizmete hazır şekilde tutulmalarını sağlamak.

Kurum araçlarının tasarruf tedbirleri gereğince verimli kullanımını sağlamak.