Konya Teknik Üniversitesi Bir Devlet Üniversitesidir.

KTÜN KALİTE KOMİSYONU

Misyon

Etik değerlere bağlı, girişimci ve yetkin bireyler yetiştirmek; bilgi, tasarım ve teknoloji üretilmesine öncülük etmek; bilgi ve tecrübeyi bölgesel, ulusal ve küresel ölçekte toplum yararına sunmak.

Vizyon

Mezunları evrensel değerlere bağlı, araştırmacı, üretken, paylaşımcı, özgüvenli ve yetkin olan; sürdürülebilir ve yenilikçi araştırmalarla bilim ve teknolojiyi üreten; toplumun kalkınması ve refahı için insan ve çevre odaklı çözümler sunan; alanlarında öncü araştırma faaliyetlerini tasarlayan ve gerçekleştiren bir araştırma üniversitesi olmak.

Kalite Politikası

Üniversitemizin misyon, vizyon ve değerleriyle uyumlu etkin ve verimli eğitim, araştırma, işbirliği sağlamak, girişimci, rekabetçi ve üstün performansa odaklı, uluslararası tanınırlığı ve saygınlığı olan bir dünya üniversitesi olmak, kalite yönetim anlayışına uygun bir kalite kültürü oluşturmak, Kalite Güvencesi Sistemine tüm paydaşlarımızın katılımıyla etik ilkelere ve hukuka dayalı, yenilikçi, sürekli iyileştirme esaslı olarak değişim ve gelişimin sürekliliğini sağlamaktır.