ENSTİTÜMÜZ

Tarihçe
 
Konya Teknik Üniversitesi; 18.05.2018 tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7141 sayılı kanunla kurulmuştur. Selçuk Üniversitesi’nden ayrılarak yeni kurulan Konya Teknik Üniversitesi’ne bağlanan Mühendislik ve Mimarlık Fakülteleri akademik hayatlarına 1970 yılında Konya Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi (KDMMA) olarak başlamışlardır. Akademi, 1982 yılında adı Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi olarak değiştirilerek 1975 yılında kurulan Selçuk Üniversitesi’ne bağlanmıştır.
 
Enstitümüzde, 1970 yılında Akademi adıyla yola çıkan ve bugün Teknik Üniversite adıyla yoluna devam eden yaklaşık 50 yıllık akademik birikimin yüksek lisans ve doktora düzeyindeki faaliyetleri yürütülmektedir.
 
Enstitümüzün 13 doktora, 14 tezli yüksek lisans ve 9 tezsiz yüksek lisans programında eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetleri yürütülmekte ve bu programlara kayıtlı 3.000’e yakın öğrencimiz bulunmaktadır.
 
 
Özgörev ve Özgörü
 
Enstitümüzün özgörevi, “bölgemizin ve ülkemizin geleceğinde stratejik roller üstlenecek araştırmacı, bilim insanı ve profesyonelleri kamu–üniversite–sektör işbirliği içerisinde yetiştirmek ve uluslararası alanda rekabet edebilir yetkinlikler kazandırmaktır.”
 
Enstitümüzün özgörüsü, “kamu–üniversite–sektör işbirliğinde yüksek teknoloji tabanlı, katma değer odaklı ve öncü eğitim, araştırma ve uygulamalar gerçekleştiren bir lisansüstü eğitim kurumu olmaktır.”

Enstitü Kurulu

Prof. Dr. Saadettin Erhan KESEN (Müdür)

Doç. Dr. İsmail KARAOĞLAN (Müdür Yrd.)

Doç. Dr. Mesut GÜNDÜZ (Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanı)

Prof. Dr. Mehmet Emin ARGUN (Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanı)

Prof. Dr. Cemil SUNGUR (Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanı)

Prof. Dr. Ahmet PEKER (Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanı)

Prof. Dr. Mahmud Sami DÖNDÜREN (İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanı)

Prof. Dr. Fetullah ARIK (Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanı)

Doç. Dr. Mustafa KARAMAN (Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanı)

Prof. Dr. Halil Kürşad ERSOY (Makina Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanı)

Prof. Dr. İhsan ÖZKAN (Maden Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanı)

Doç. Dr. Hasan AKYILDIZ (Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanı)

Prof. Dr. Havva ALKAN BALA (Mimarlık Anabilim Dalı Başkanı)

Doç. Dr. Özer KARAKAYACI (Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalı Başkanı)

Enstitü Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Saadettin Erhan KESEN (Müdür)

Doç. Dr. İsmail KARAOĞLAN (Müdür Yrd.)

Doç. Dr. Mehmet BAĞCI

Doç. Dr. Serpil EDEBALİ

Dr. Öğr. Üyesi Selçuk SAYIN