Resim

4/B Sözleşmeli Personel Alım İlanı

Üniversitemiz birimlerinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. Maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda yer alan ek 2’inci maddenin (b) fıkrası gereğince “Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle” 7 (yedi) adet, Programcı ve Çözümleyici kadroları için ise ek 2’inci maddenin (c) fıkrası gereğince KPSS (B) grubu puanı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puan alan adaydan başlamak suretiyle ilan edilen kadronun 10 katına kadar aday arasından yapılacak yazılı ve/veya sözlü sınav sonucunda 2 (iki) adet olmak üzere toplam 9 (dokuz) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

Sözleşmeli personel ilanımız, 17.09.2019 tarih ve 30891 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Adaylar başvuru için  aşağıda linki verilen müracaat formu ve ilanda istenilen diğer belgeler ile birlikte müracaat süresi içerisinde Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Posta, fax ve internet kanalıyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

İlan başvuru süresi 17 Eylül - 01 Ekim 2019 tarihleri arasındadır.

İlan Metni

Müracaat Formu

 

Paylaş:

Yayınlayan Birim

KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ