Resim

Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Yayımlandı

Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" 10.06.2020 tarihli ve 31151 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Resmi yazışma kuralları hakkında açıklamalı el kitabı, yardım dokümanları ve konu anlatımlı videolar http://resmiyazisma.gov.tr adresinde bulunmaktadır. Üniversitemiz birimleri tarafından yapılan yazışmalarda söz konusu yönetmelikte belirtilen hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir.

Yönetmelik https://www.tccb.gov.tr/resmiyazisma/yonetmelik/

Kılavuz https://www.tccb.gov.tr/resmiyazisma/kilavuz/

Eğitim Videoları https://www.tccb.gov.tr/resmiyazisma/egitim/

Paylaş:

Yayınlayan Birim

KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ