Resim

Tezsiz Yüksek Lisans İlanı

2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı Güz yarıyılında Üniversitemizin Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına aşağıda belirtilen kontenjanlar dâhilinde öğrenci alınacaktır. Başvurular bireysel olarak (14 Temmuz – 4 Eylül arası) veya online olarak (4 Ağustos – 4 Eylül arası) yapılabilecektir.

                                                                                                                                                                  Tezsiz Yüksek Lisans Kontenjanları

PROGRAMLAR

KONTENJAN

Endüstri Mühendisliği*

100

İş Güvenliği*

100

 

Arazi Yönetimi, Kentsel Dönüşüm ve Taşınmaz Değerleme Programı*

70

 

(*) Bu programlara başvuruda, mezun olunan lisans programına ilişkin bir sınırlandırma bulunmamaktadır.

ÖN KAYITTA İSTENEN BELGELER (BİREYSEL BAŞVURU)

1. Aslı ibraz edilmek şartıyla diploma veya mezuniyet belgesinin fotokopisi

2.Nüfus Cüzdanının aslı ve fotokopisi (TC Kimlik Numaralı)

3.Tezsiz Yüksek Lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES şartı aranmaz.

4. Aslı ibraz edilmek şartıyla not dökümünün (Transkript) fotokopisi

5. Başvuru Formu: (Lisansüstü Eğitim Enstitüsü'nün (www.ktun.edu.tr) web adresi üzerinden erişilecek sayfasındaki Belgeler ve Formlar Genel Formlar Başvuru ve Kayıt Formları menüsünden veya Enstitü Müdürlüğü'nden ilgili form temin edilebilir.)

ÖN KAYITTA İSTENEN BELGELER: (ONLİNE BAŞVURU)

1. E-devletten alınan mezuniyet belgesi veya diploma-PDF formatında

2. Nüfus Cüzdanı veya T.C. kimlik kartı (T.C. Kimlik Numaralı)-PDF formatında

3. Tezsiz Yüksek Lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES şartı aranmaz.

4. Lisans öğreniminde aldığı dersleri ve not dökümünü gösterir imzalı ve mühürlü belge (Transkript)-PDF formatında

BAŞVURU TARİHİ VE YERİ:

1. Yukarıdaki belgeleri eksiksiz tamamlayan adaylar, başvurularını 14 Temmuz 2020 – 4 Eylül 2020 tarihleri arasında bireysel veya 4 Ağustos 2020 – 4 Eylül 2020 (saat 23.59’a kadar) tarihleri arasında online sistem üzerinden yapabileceklerdir.    Bireysel başvurular Alâeddin Keykubat Yerleşkesinde bulunan Konya Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü’ne (Konya Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi B Blok 1. Kat) şahsen veya noter                vekâletnamesine sahip vekilleri aracılığıyla yapacaklardır. Posta yoluyla yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir. Online başvuru yapan adayların başvuru belgelerini Lisansüstü Eğitim Enstitüsüne göndermelerine gerek yoktur. Online başvuruda bulunmak isteyen adaylar: takip eden linke tıklayarak online başvuru sistemine kayıt olunuz. Daha sonra eposta adresinize gelen şifre ile sisteme giriş yapıp başvuru formunda gerekli olan alanları doldurunuz. Online başvuru sistemi https://leebasvuru.ktun.edu.tr/

2. Birden fazla programa yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

DEĞERLENDİRME:

1. Başvuran aday sayısının kontenjanı aşması halinde, adaylar lisans mezuniyet ağırlıklı not ortalamasına göre sıralanacak ve kontenjan dâhilinde programa kabul edileceklerdir.

2. Dörtlük sisteme göre mezun olan adayların mezuniyet ağırlıklı not ortalamaları Yükseköğretim Kurulu web sitesinde verilen not dönüşüm tablosuna göre yüzlük sisteme dönüşümü yapılarak değerlendirilecektir. Üniversiteler tarafından yapılan dönüşümler kesinlikle değerlendirilmeye alınmayacaktır.

KESİN KAYIT TARİHLERİ:

1. Kesin kayıt hakkı kazanan adayların listesi 07 Eylül 2020 tarihinde (www.ktun.edu.tr) adresinden ilan edilecektir.

2. Kesin kayıt hakkı kazanan adayların kayıtları 07 - 11 Eylül 2020 tarihleri arasında Konya Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü'ne (Konya Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi B Blok 1. Kat) şahsen veya noter vekâletnamesine sahip vekilleri aracılığıyla yapılacaktır.

KESİN KAYITTA İSTENEN BELGELER 

1. Kesin Kayıt Formu (Lisansüstü Eğitim Enstitüsü'nün (www.ktun.edu.tr) web adresi üzerinden erişilecek sayfasındaki Belgeler ve Formlar Genel Formlar Başvuru ve Kayıt Formları menüsünden veya Enstitü Müdürlüğü'nden ilgili form temin edilebilir.)

2. 2 adet vesikalık fotoğraf (4,5 x 6,0 cm boyutlarında)

3. Askerlik Durum Beyanı (Erkek öğrencilerden istenecek ve adayın son durumunu gösterir olmalıdır.)

4. 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı güz yarıyılı öğrenim ücreti olan 1.800 TL'nin, Enstitümüzden verilen öğrenci numarası ile herhangi bir Vakıfbank şubesine yatırıldığına dair banka dekontu.

NOT:

1. Adayların hem bireysel hem de online başvuru yapmalarına gerek yoktur. Sadece bir başvuru türünün kullanılması gerekmektedir.

2. İlanda belirtilen tarihler dışında yapılacak başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.

3. Bir programa en az 15 öğrencinin kesin kayıt yaptırması gerekmektedir. 15'ten az öğrencinin kesin kayıt yaptırdığı programların açılıp açılmayacağına Enstitü Yönetim Kurulu karar verir.

4. Birden fazla programa başvuru yapılamayacaktır.

5. Bir programa kesin kayıt yaptırdıktan sonra kayıt sildirmek isteyen öğrencilere, yatırdıkları öğrenim ücretleri geri ödenmeyecektir.

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü 

Paylaş:

Yayınlayan Birim

KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ