Resim

Kredi Sınırlaması Uygulanmayacak Öğrencilerin Dikkatine

Üniversitemiz, kendi yönetmeliklerini oluşturana kadar 5 Temmuz 2018 tarih ve 2018/14 sayılı Senato kararı ile Selçuk Üniversitesi yönetmeliklerine tabi olma kararı almıştır. Alınan karar gereği 2018-2019 Eğitim ve Öğretim yılı için Selçuk Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav yönetmeliği uygulanmıştır.

21 Nisan 2019 tarih ve 30752 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Konya Teknik Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” 2019-2020 Akademik yılı başında yürürlüğe girecektir.

Söz konusu Yönetmeliğin İntibak başlığı altında verilen geçici madde kredi sınırlaması uygulanmayacak öğrencilerle ilgilidir

“GEÇİCİ  MADDE  1  – (1)  2019-2020  akademik  yılı  öncesinde  AKTS  kredisi  sınırlaması  uygulanmayan öğrenciler için 11 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendi hükmü uygulanmaz.”

Bu madde "Şimdiye kadar 3. sınıftan en az bir ders alarak 3. sınıf öğrencisi olan bir öğrenciye öğrenim süresi boyunca kredi sınırlaması uygulanmaz." şeklinde anlaşılmalıdır.

Yani her ne sebeple olursa olsun 2018-19 öğretim yılında veya öncesinde 3. sınıftan en az bir ders alarak 3. sınıf öğrencisi olamamış olan bir öğrenci 2019-2020 öğretim yılında 4. sınıf öğrencisi olamayacağı için sınırsız kredi hakkı elde edememiştir.

3. sınıftan ders almayıp intibak nedeni ile 3. sınıf dersinden muaf olanlar da sınırsız kredi hakkı elde edemezler.

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 

Paylaş:

Yayınlayan Birim

KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ