MAKİNE VE METAL TEKNOLOJİLERİ

Bölüm Başkanı: ÖĞR.GÖR. MEHMET TEKELİ

Erasmus Koordinatör: ÖĞR.GÖR. MEHMET TEKELİ

Farabi Koordinatör: ÖĞR.GÖR. GÖKHAN YALÇIN

Amacı: Modern Türkiye'nin gereksinim duyduğu araştırma ve geliştirme alanlarında çalışabilecek, geliştirici, meslek etiğine sahip, ilkeli, insani değerlere saygılı, makine parçalarının teknik resimlerini elle veya bilgisayar ortamında çizebilen, çizilmiş hazır resimleri okuyabilen ve bunların imalatlarını yapabilen pratik bilgi ve beceriye sahip teknik eleman yetiştirmektir.

Vizyon: Mezunları sektör tarafından tercih edilen ve aranan, bölge insanının ufkunu açacak gelişmelere öncülük eden, bilgi birikimi ve uygulama tecrübesi yüksek, teknik elemanları yetiştirerek öğrenci tercihlerinde ilk sıralarda yer alan bir program olmak.

Misyon: Sektörün ihtiyaç duyduğu üretken, araştırmacı, özgüven sahibi, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip, bilim ve teknolojideki gelişmeleri takip eden ve kendini sürekli yenileyen, yeterli teknik bilgilerle donatılmış nitelikli bireyler yetiştirmek.

Program Dili: Türkçe

Program Tanımı: Bu Bölümde Makine Programı, Makine Resim Konstrüksiyon Programı ve Tarım Makineleri Programı olmak üzere üç farklı program eğitimi verilmektedir. Bu programlar, teknikerlik seviyesinde, tasarım ve imalat yöntemleri, teknik resim, malzeme bilgisi, hidrolik ve pnömatik, mühendislik, tarım makineleri vb. meslek derslerinin birikimleriyle bilgisayar destekli tasarım yapabilen konvansiyonel ve modern takım tezgâhlarıyla, talaşlı ve talaşsız imalat yöntemleriyle makine parçaları imalatını ve montajını yapabilen makine teknikerleri yetiştirir. Program 2 yıllık eğitim veren önlisans programıdır. 4 yarıyıldan oluşmaktadır. Her yarıyılda toplam 15 hafta ders işlenmektedir. Ayrıca 30'ar günlük 2 staj dönemi bulunmaktadır.

Kabul Kayıt Koşulları: Adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve YGS-Yüksek Öğretime Geçiş Sınavından yeterli puanı almış olması gerekir. Meslek lisesi mezunları sınavsız geçişle, lise mezunları ise YGS-1 puanı ile yerleştirilmektedir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması: Programlarda öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriğinin ve kredisinin, bu programda verilen dersin içeriğine uygun olması ve Yüksekokul Müdürlüğü tarafından onaylanması durumunda öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.

Mezuniyet Şartları: Önlisans programlarından mezun olabilmek için, öğrencilerin programında alması gereken zorunlu ve seçmeli derslerin tümünde (toplamı 120 AKTS) başarılı olması ve her iki öğretim yılı sonunda da yapacağı zorunlu stajını (Endüstriye Dayalı Eğitim - EDE) 30 iş günü olarak tamamlamış olması gerekmektedir. Öğrenciler bu programda 2 yıl (4 yarıyıl) eğitim almaktadır.

Ölçme ve Değerlendirme Esasları: Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin en az %70`i, uygulamaların ise en az %80'ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az bir ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (ara sınav notu olarak ödev, laboratuar sınavı, küçük sınav gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı % 40, yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. DC ve DD notları ŞARTLI BAŞARILI notlardır. Öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması için YARIYIL DERSLERİNİN ağırlıklı not ortalamasının en az 2.0 olması gerekir.

İstihdam olanakları: Programından mezun olan öğrenciler talaşlı ve talaşsız üretim yapan makine imalat sanayisinde, "Üretim, Kalite Kontrol, Fabrika Bakım Teknikeri" unvanı ile istihdam edilirler. Ayrıca Mühendislik Fakültelerinin ilgili bölümlerine dikey geçiş imkânları vardır. Aynı zamanda Astsubay Okullarına da sınavla geçiş yapabilmektedir.

Üst Derece Programlara Geçiş: Makine, Makine Resim Konstrüksiyon ve Tarım Makineleri programlarından mezun olan öğrenciler üniversitelerin Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği, Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği, İmalat Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Makine ve İmalat Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Metalürji ve Malzeme Mühendisliği, Otomotiv Mühendisliği, Tarım Makineleri Lisans Programlarına dikey geçiş yapabileceklerdir.