GIDA İŞLEME

Bölüm Başkanı: DOÇ.DR. ASUMAN KAN

Erasmus Koordinatör: DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ NİHAT TELLİ

Farabi Koordinatör: DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ RABİA SERPİL GÜNHAN

Amacı: Programın amacı sektörün ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikte konusuyla ilgili kavram ve ilkeleri özümsemiş, kalite, gıda güvenliği, halk sağlığı, işçi sağlığı, iş güvenliği, çevre ve doğal kaynakları koruma konularında yeterli bilince sahip, gıda laboratuvarlarında gıda güvenliği analizleri ve kalite-kontrol yapabilecek düzeyde gerekli cihazları kullanabilme etkinliği kazanmış, gıda maddesi üretim metotlarını bilen ve gıda üretim/işleme aşamalarında karşılaşılabilecek olası karmaşık ve/veya öngörülmeyen durumlarda sektörünün talep ve gelişmelerine cevap verebilen çözümler üretebilen, sorumluluk alabilen, alanındaki mesleki ve akademik gelişmeleri izleyebilen, edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarabilen gıda teknikerleri yetiştirmektir.

Vizyon: Öğrencilerine sürekli gelişim anlayışıyla eğitim veren, birikimini toplumun yararına sunan, sektörün değişen gereksinimlerini algılayan ve karşılayan, evrensel düzeyde kaliteli, bilimsel araştırmalarla topluma öncülük eden, seçkin ve alanında paydaş bir yüksek öğretim kurumu olmaktır.

Misyon: Mesleki etik ve deontoloji bilincine sahip, sosyal sorumluluklarının farkında, halk sağlığını gözeten, yenilikçi ve nitelikli teknik elemanlar yetiştirerek gıda biliminin, gıda teknolojisinin ve gıda güvenliğinin gelişmesine katkıda bulunmaktır.

Program Dili: Türkçe

Program Tanımı:

Kabul Kayıt Koşulları:

Önceki Öğrenmenin Tanınması: İngilizce dersi için her akademik yıl başında düzenlenen muafiyet sınavında başarılı olan öğrenciler Yabancı Dil-I ve Yabancı Dil-II derslerinden muaf olurlar.

Mezuniyet Şartları: Gıda Teknolojisi programından ön lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 120 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 olması gerekir.

Ölçme ve Değerlendirme Esasları: Öğrencilerin dönem sonu sınavlarına girebilmeleri için teorik derslerin en az %70`ine, uygulama derslerinin en az %80`ine devam etmiş olmaları gerekmektedir. Her ders için en az 1 ara sınav ve yarıyıl sonu sınavı yapılmaktadır. Başarı notuna, ara sınav (ara sınav notu olarak ödev, laboratuvar sınavı, quiz vb gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı %40, yarıyıl sonu sınavının katkısı ise %60 nispetindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler, o dersi başarmış sayılırlar. DC ve DD notları şartlı başarılı notlardır. Öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması için genel ağırlıklı not ortalamasının en az 2.0 olması gerekmektedir.

İstihdam olanakları: Gıda Teknolojisi Programı mezunları, Gıda Teknikeri olarak ilgili kamu (Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'na bağlı kuruluşlar, Hıfzısıhha Enstitüsü, Belediyeler, İl Sağlık Müdürlükleri vb.) ve özel sektör (meyve ve sebze ürünleri, et ve süt ürünleri, bitkisel yağ ve tahıl ürünleri ve fermente ürünlerin üretildiği işletmeler, hazır yemek sanayi ve özel laboratuvarlar ve bunların AR-GE ve kalite kontrol laboratuvarları) kuruluşlarında çalışabilmektedirler.

Üst Derece Programlara Geçiş: Ön Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan mezunlar, ÖSYM'nin düzenlediği Dikey Geçiş Sınavı'ndan yeterli puana sahip olmaları koşuluyla, üniversitelerin bölümle ilgili fakültelerine (Gıda Mühendisliği / Beslenme-Diyetisyenlik / Kimya / Biyokimya) geçiş yapabilmektedirler.