TEKSTİL, GİYİM, AYAKKABI VE DERİ

Bölüm Başkanı:

Erasmus Koordinatör:

Farabi Koordinatör:

Amacı: Çağın gerektirdiği bilim ve teknoloji alanlarını yetkin bir şekilde kullanabilen, üretim ve tasarım alanlarında çalışabilecek bilgi ve donanıma sahip, ayakkabı, giyim ve deri alanında yetkin lisans öğrenim sürecine hazır, sanatsal ürün verebilen ve üretim etiğine sahip özgün, yaratıcı, çalışkan, ilkeli mesleki gelişimin yaşama boyu öğrenim ile gerçekleşebileceğine inanan disiplinler arası çalışmalarda etkin olabilen öğrenciler yetiştirmektir.

Vizyon: Teknik alanlarda yeterli bilgi birikimine sahip, iş becerisi yüksek, nitelikli ve alanında uzman ara insan iş gücünü yetiştirmektir.

Misyon: Teknik alanlarda eğitim-öğretim gören potansiyel ara insan iş gücüne, uygulamaya yönelik olarak üretim ve tasarım konularında yeterli bilgileri vermek ve bu elemanların hızla gelişen teknolojiye uyum sağlama, problem çözme, karar verme, sorumluluk alma ve girişimci olma özelliklerine sahip olmalarını sağlamaktır.

Program Dili: Türkçe

Program Tanımı:

Kabul Kayıt Koşulları:

Önceki Öğrenmenin Tanınması: MEB Mesleki ve Teknik Eğitim kurumlarından sınavsız gelen öğrencilerin ve normal sınavla gelen öğrenci dengelerine dikkat edilerek öğrenciler akademik olarak değerlendirilmektedir.

Mezuniyet Şartları: Öğrenci, 120 AKTS kredisini tamamlayarak programdan mezun olur. Ayrıca 2 ve 4. dönemler sonunda 30 İşgünü Staj yapmak zorundadır.

Ölçme ve Değerlendirme Esasları: S.Ü. Önlisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği esas alınmaktadır. Ölçme ve değerlendirme kuralları bölüm öğretim elemanları tarafından dönem başlangıcında öğrencilere aktarılarak uygulanmaktadır.

İstihdam olanakları: Ayakkabı Tasarımı ve Üretimi Programı mezun ğrenciler kazıkları yeterlikler doğrultusunda ayakkabı sektöründe mal/hizmet üretimi, tasarım ve pazarlama alanlarında özel ve tüzel kuruluşlarında istihdam edilirler.

Üst Derece Programlara Geçiş: Ayakkabı Tasarımı ve Üretimi Programı mezun öğrenciler kazıkları yeterlikler doğrultusunda ayakkabı sektöründe mal/hizmet üretimi, tasarım ve pazarlama alanlarında özel ve tüzel kuruluşlarında istihdam edilirler.