MİMARLIK VE ŞEHİR PLANLAMA

Bölüm Başkanı: PROF.DR. ÖMER MUTLUOĞLU

Erasmus Koordinatör: DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ MEHMET ERTAŞ

Farabi Koordinatör: PROF.DR. AYHAN GÖKTEPE

Amacı: Kamu kuruluşlarının ve özel sektörün haritacılıkla ilgili taleplerini karşılayabilecek, kendine güvenen, mesleki bilgi ve becerileri kazanmış, teknolojik gelişmeleri takip edebilen, ekip çalışması ruhunu kavramış, kendini yazılı ve sözlü ifade edip iletişim kurabilen, mesleki ve etik sorumluluklar çerçevesinde çalışmalarını yürütebilen "Harita Teknikerleri" yetiştirmektir.

Vizyon: Güncel teknolojileri takip ederek, kamu kurumlarının ve özel sektörün taleplerine cevap verebilecek şekilde eğitim-öğretim veren, yetiştirdiği mezunlarını ülkenin ve insanlığın hizmetine sunan ulusal ve uluslararası düzeyde tanınmış saygın bir program olmaktır.

Misyon: Önlisans seviyesinde verdiği eğitim öğretim ile harita teknikeri eğitimi almayı isteyen öğrenciler için kapsamlı ve sürekli iyileştirilen bir öğretim programı hazırlar ve uygular. Bu öğretim programı çerçevesinde öğrencilerini belirlediği eğitim amaçlarına uygun olarak yetiştirir.

Program Dili: Türkçe

Program Tanımı: Harita ve Kadastro programı, arazi üzerinde konuma bağlı planlama ve projelendirme çalışmaları yapan kamu kurumlarının ve özel sektörün ihtiyaçlarını karşılayacak harita teknikerlerini yetiştiren bir ön lisans programıdır. Eğitim-öğretim süresi iki yıl olup dört yarıyıldan oluşmaktadır. Dersler yarıyıllıktır. 2. yarıyıl sonunda öğrencilerimiz 30 iş günü kamu kurumlarında veya özel sektörde staj yaparak bilgi becerilerini arttırmaktadır. Ayrıca 4. yarıyıl sonunda yaz tatilinde öğretim elemanlarının gözetiminde arazi uygulaması çalışmaları yapmaktadır.

Kabul Kayıt Koşulları: Meslek liselerinin Harita ve Kadastro, İnşaat, Yapı Ressamlığı ve Tapu Kadastro bölümlerinden mezun olan öğrenciler "Harita ve Kadastro" ön lisan programlarınına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Ayrıca boş kontenjan olması durumunda diğer lise ve dengi okullardan ÖSYMye girmiş olmak şartıyla yeterli puanı almış öğrenciler de kayıt yaptırabilirler.

Önceki Öğrenmenin Tanınması: Daha önce başka bir yükseköğretim kurumunda okumuş olan öğrenciler bazı derslerden muafiyet başvurusunda bulunabilirler. Bunun için başvuru şartlarında olan trankript ve ders içeriklerini getirmek zorundadır. Gerekli incelemeler yapılarak uygun görülen derslerden muaf edilirler.

Mezuniyet Şartları: Öğrenci, 120 AKTS kredisini tamamlayarak programdan mezun olur. Ayrıca 2 yarıyılın sonunda 30 İşgünü Staj yapmak zorundadır ve 4. yarıyılın sonunda arazi uygulaması dersinden başarılı olmak zorundadır.

Ölçme ve Değerlendirme Esasları: S.Ü. Önlisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği esas alınmaktadır. Ölçme ve değerlendirme kuralları (ödev, proje, uygulama v.s) bölüm öğretim elemanları tarafından dönem başlangıcında öğrencilere aktarılarak uygulanmaktadır.

İstihdam olanakları: Harita ve Kadastro programı mezunlarının istihdam imkanları oldukça geniştir. Mezunlarımız Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Belediyeler, İl Banklarda, Karayolları Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Afet İşleri Genel Müdürlüğü, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Milli Emlak Genel Müdürlüğü, Tarım İl Müdürlüğü, Toplu Konut İdaresi, Orman Bakanlığı, TCDD, BOTAŞ, İGDAŞ, TEDAŞ, MTA, TPO, Harita Genel Komutanlığı, İnşaat Şirketleri, Harita Mühendislik Büroları, Harita Üretim Şirketleri, Coğrafi Bilgi Sistemi Şirketleri, Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları, Taşınmaz Değerleme Şirketleri, Madencilik Şirketleri, Üniversiteler, vb. kurum ve kuruluşlarda çalışabilirler.

Üst Derece Programlara Geçiş: Harita ve kadastro programını başarıyla bitirenler ÖSYM tarafından açılan (DGS) Dikey Geçiş Sınavında başarılı oldukları takdirde ilgili Üniversitelerin Harita Mühendisliği, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, Geomatik Mühendisliği lisans programlarına devam edebilirler. Ayrıca Açık Öğretim Fakültesi İktisat ve İşletme bölümlerine de devam edebilmektedirler.