Konya Teknik Üniversitesi Bir Devlet Üniversitesidir.

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

Bölüm Başkanı: Prof. Dr. ÖZCAN TAN

Erasmus Koordinatör: Prof. Dr. M.HAKAN ARSLAN

Farabi Koordinatör: Prof. Dr. MURAT ÖZTÜRK

Amacı: İyi donanımlı mezunlar yetiştirmek üzere kapsamlı ve sürekli iyileştirilen bir öğretim programı sağlamak, Yapı, mekanik, hidrolik, geoteknik ve ulaştırma gibi temel İnşaat Mühendisliği konularında uygulama, problem çözme ve araştırma için gerekli bilimsel temellere sahip, mesleki kariyer için gerekli temel fen, matematik, bilgi ve becerisine sahip İnşaat Yüksek Mühendisleri yetiştirmek

Vizyon: Çağdaş ve uluslararası kalitede eğitim-öğretim veren bilimsel araştırma ve uygulamalarla bilime ve teknolojiye katkı yapan ürettiği bilgileri ülkenin ve insanlığın hizmetine sunan ulusal ve uluslararası düzeyde tanınmış ve saygın bir Program olmaktır.

Misyon: Verdiği nitelikli eğitim-öğretim ile Lisans Öğrenimlerini başarıyla tamamlamış özellikle İnşaat Mühendisleri tarafından öncelikle tercih edilen bir Program olmak hedefiyle, öğrencilerini temel ve çağdaş bilgilerle donanımlı olarak ulusal ve uluslararası alanda rekabetçi, aldığı görevleri başarıyla yerine getiren ve ilgili iş alanlarında tercih edilen, problem çözmede sistematik yaklaşıma sahip ve tasarım yeteneği kazanmış, özgüveni gelişmiş, girişimci ve ekip çalışmasına yatkın, teknolojik gelişmelere ayak uydurabilen, mesleki yetkisini, mesleki ve etik kurallar çerçevesinde kullanan ve sorumluluğunu bilen, üstlendiği mesleki etkinliklerdeki sosyal, ekonomik, politik ve yasal içeriğin bilincinde olan, çevre, sağlık ve güvenlik konularında hassas, ülkesine, milletine ve insanlığa hizmet eden İnşaat Yüksek Mühendisi bireyler olarak yetiştirmektir. Bilimsel gelişmenin en önemli paydaşlarından birisi olan lisansüstü eğitim-öğretimle birlikte, yaptığı ulusal ve uluslararası kabul gören çalışma ve yayınlarla İnşaat mühendisliği temel alanlarında (yapı, mekanik, hidrolik, geoteknik, ulaştırma) uzmanlaşmış yüksek mühendisler ve akademisyenler yetiştiren, İnşaat mühendisliği bilim ve teknolojisine katkı sağlayan, İnşaat mühendisliği problemlerine çözüm ve projeler üreten, ürettiği bilgiyi ve birikimlerini ülkeye ve insanlığın hizmetine aktaran, Uluslararası boyutlarda bilimsel mükemmelliği ölçü alan bir program olarak, görevini başarıyla yapmayı ve bunu arttırarak sürdürmeyi amaçlar. Program bu hedeflere ulaşmak üzere, nitelikli araştırıcılardan oluşan akademik insan gücünü daha da arttırmak gayretindedir. Bu özgörevi yerine getirebilmek üzere, öğrencilerine ve personeline gerekli alt yapı, laboratuvar ve bilgisayar donanımını hazırlamak, geliştirmek ve sürekli iyileştirmek için önemli çabalar harcamaktadır.

Program Dili: Türkçe

Program Tanımı: Konya Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisinde 1970-1971 Eğitim-Öğretim yılında eğitim ve öğretime başlamış İnşaat Mühendisliği Bölümünde 1982 yılında kurulan YÖK ile birlikte İnşaat Mühendisliği Proğramında Yüksek Lisans çalışmaları Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde yaptırılmaya başlanmıştır. Bugün 300 civarında olan öğrencisi ile Yapı, Mekanik, Hidrolik, Geoteknik ve Ulaştırma anabilim dallarında teorik, uygulamalı ve laboratuvar destekli yürütülen Yüksek Lisans eğitim-öğretiminin yanı sıra Doktora düzeyindeki eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri de başarıyla sürdürülmektedir. Ayrıca, başarılı öğrenciler için Yatay Geçiş imkanları da mevcuttur. Anabilim Dalımızda 3 Profesör Dr., 11 Doçent Dr., 8 Yardımcı Doçent Dr., kadrolu olarak görev yapmaktadır. Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı, güçlü akademik kadrosu, gelişmiş fiziki imkanları ve laboratuvarları, toplam 500 civarındaki mezunları, akademik çalışmaları, sunduğu danışmanlık ve mühendislik hizmetleri ile Türkiyenin İnşaat Mühendisliği eğitimi veren Üniversiteleri arasında köklü, başarılı ve seçkin bir yer edinmiştir. Selçuk Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Normal ve II. Öğretim lisans eğitim-öğretim programı, 2005 ve 2007 yıllarında MÜDEK (Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği) akreditasyon sürecinden başarı ile geçmiştir. MÜDEK, YÖK tarafından da tanınmaktadır.

Kabul Kayıt Koşulları: 18 Mayıs 2014 tarihli ve 29004 sayılı resmi gazetede yayınlanan Selçuk Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre belirlenmiştir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması:

Mezuniyet Şartları:

Ölçme ve Değerlendirme Esasları:

İstihdam olanakları:

Üst Derece Programlara Geçiş: