Konya Teknik Üniversitesi Bir Devlet Üniversitesidir.

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ

Bölüm Başkanı: Prof. Dr. MEHMET EMİN ARGUN

Erasmus Koordinatör: Dr. Öğr. Üyesi SELİM DOĞAN

Farabi Koordinatör: Prof. Dr. DİLEK ERDİRENÇELEBİ

Amacı: Çevre Mühendisliği yüksek lisans eğitim programının eğitim amaçları: Aktif araştırma ve teknoloji geliştirme programları inşa ederek, şimdi ve geleceğin çevresel ve mühendislik problemlerini tanımlamak ve çözüm üretmek, Üst düzey teknik bilgi ile donatılmış, karar verme yetisine sahip ve kompleks çevresel problemlere direk çözümler üretebilecek şekilde eğitim almış personel yetiştirmektir.

Vizyon: Ulusal ve uluslararası alanda başarıyı ve çağdaşlığı gözeterek Çevre Mühendisliği eğitiminde üst seviyelere erişmek, Çevre Mühendisliği bilim ve teknolojisine katkıda bulunabilme standartlarına sahip olmak, önde gelen saygın ve tanınmış bir program olmaktır.

Misyon: Öğrencilerini, çağdaş bilgilerle donanımlı olarak ulusal ve uluslararası alanda rekabetçi mühendislik görevini başarıyla yerine getiren ve bu sebeple kendi iş alanlarında tercih edilen analitik düşünme, problem çözme ve tasarım yeteneği kazanmış azimli, yaratıcı, girişimci, yaşam boyu öğrenmeyi kendine görev edinmiş Çevre Mühendisliği uygulamaları için modern araçları kullanma yeteneğine sahip problemlerin çözümünde sağlık, güvenlik, sosyal, sosyo-ekonomik hususları göz önünde bulunduran ve mesleğini koruma sorumluluğunu üstlenmiş iş etiğine uygun davranışlar sergileyen ve ülkesine hizmet eden bireyler olarak hazırlamaktır.

Program Dili: Türkçe

Program Tanımı: Çevre Mühendisliği bölümü 1992 yılında kurulmuş ve ilk mezunlarını 1996 yılında vermiştir. İkinci öğretim programı 2010 yılında açılmıştır. Bölümde birçok laboratuvar bulunmaktadır. Bunlar temel işlemler, çevre kimyası, çevre mikrobiyolojisi, gaz kromotografi, atık su analiz ve araştırma, atık su arıtımı, çevre teknolojileri ve bilim laboratuvarlarını kapsamaktadır. Bölüm Türkiyedeki ilk akredite mühendislik bölümleri içinde yer almaktadır.

Kabul Kayıt Koşulları: Alımlar ALES sınav sonucuna göre yapılmaktadır. Yüksek lisans programına başvurmak için ALES ten en az 55 puan almış olma şartı bulunmaktadır.

Önceki Öğrenmenin Tanınması: İntibak komisyonu muhtemel öğrencinin önceki eğitimini, bölümlerin ders programlarını dikkate alarak değerlendirir.

Mezuniyet Şartları: Çevre Mühendisliği yüksek lisans programından mezun olmak için, 60 AKTS doldurulmalıdır. Tez yazılması zorunludur.

Ölçme ve Değerlendirme Esasları: Bölümümüz Selçuk Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Sistemi Prensiplerine uymaktadır.

İstihdam olanakları: Yüksek lisans programı mezunlarımızın büyük çoğunluğu danışmanlık, tasarım firmaları ve kamu kurumlarında çalışmaktadır.

Üst Derece Programlara Geçiş: Yüksek lisans programını tamamlayan öğrencilerimiz, yeterli ALES puanını alarak Çevre Mühendisliği ya da başka alanlarda doktoraya devam edebilirler. Başarılı öğrenciler şartları sağlarlarsa yurt dışındaki programlara da başvurabilirler.