Konya Teknik Üniversitesi Bir Devlet Üniversitesidir.

HARİTA MÜHENDİSLİĞİ

Bölüm Başkanı: Prof. Dr. HAKAN KARABÖRK

Erasmus Koordinatör: Doç. Dr. ALPAY ABBAK

Farabi Koordinatör: Dr. Öğr. Üyesi LÜTFİYE KARASAKA

Amacı: Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Harita Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı Mezunları, -Harita Mühendisliği Bilim Dallarının (Jeodezi, Fotogrametri, Ölçme Tekniği, Kartografya, Kamu Ölçmeleri) birinde uzmanlık düzeyinde bilgi ve becerilere sahip, bu bilgileri kullanan, yorumlayan, çözüm geliştiren, - disiplinler arası etkileşimi kavramış, edindiği uzmanlık düzeyinde bilgi ve becerilerini disiplinler arası çalışmalarda kullanabilen, - stratejik yaklaşımlar geliştiren, sorumluluk alan, liderlik yapabilen bireylerdir.

Vizyon: Güncel teknolojiler ışığında ülke gereksinimlerine uygun eğitim-öğretim veren, bilimsel araştırma ve uygulamalarla bilime ve teknolojiye ulusal ve uluslararası düzeyde katkı yapan, yetiştirdiği mezunlarını ülkenin ve insanlığın hizmetine sunan uluslararası düzeyde tanınmış saygın bir bölüm olmaktır.

Misyon: Bölüm, lisans öğretiminin yanında, bilimsel gelişmenin önemli paydaşlarından birisi olan lisansüstü eğitim-öğretime de önem verir. Bu amaçla lisansüstü seviyede, - Harita Mühendisliği temel alanlarında (jeodezi, fotogrametri, ölçme tekniği, kartografya, kamu ölçmeleri) uzmanlaşmış yüksek mühendisler ve doktor mühendisler yetiştirmeyi, - Harita Mühendisliği bilim ve teknolojisine katkı sağlamayı, - Harita Mühendisliği uygulama alanlarında çözüm ve projeler üretmeyi, - ürettiği çözümleri ve bilgi birikimini toplumla paylaşmayı, - uluslararası boyutlarda bilimsel mükemmelliği ölçüt almayı görev edinmiştir.

Program Dili: Türkçe

Program Tanımı: 2 yıllık Yüksek Lisans programı

Kabul Kayıt Koşulları: Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Lisanüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği kapsamında öğrenci kabul edilir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması: Farklı disiplinlerden gelen öğrencilere anabilim dalı kurulu kararı ile hazırlık sınıfı okutulabilir.

Mezuniyet Şartları: Dersler ve seminer için 60 AKTS ve uzmanlık alan dersi ve diğer faaliyetleri ile birlikte yüksek lisans tezi için 60 AKTS olmak üzere toplamda en az 120 AKTS kredisidir.

Ölçme ve Değerlendirme Esasları: Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Lisanüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği esaslarına göre yapılır.

İstihdam olanakları: Mezunlar kamu kurumları ve özel sektör kuruluşlarında mühendis olarak çalışma imkanına sahiptirler. Bağımsız iş kurabilme nitelikleri kazanan mezunların kendi işyerlerinde çalışmaları da mümkündür.

Üst Derece Programlara Geçiş: Programı başarılı bir şekilde tamamlayan mezunlar Harita Mühendisliği alanında veya bu alandan öğrenci kabul eden diğer bilim dallarında doktora derecelerine başvuruda bulunabilir.