Konya Teknik Üniversitesi Bir Devlet Üniversitesidir.

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ

Bölüm Başkanı: PROF.DR. HALİL KÜRŞAD ERSOY

Erasmus Koordinatör: Dr. Öğr. Üyesi MUHARREM HİLMİ AKSOY

Farabi Koordinatör: Dr. Öğr. Üyesi SELÇUK DARICI

Amacı: Bölümümüz lisans programı mezunları: 1. Mesleğinde ilerleme heyecanı ve yeteneği ile öne çıkarlar,bazıları lisansüstü çalışma yaparlar, 2. Sahip oldukları nitelikler nedeniyle tercih edilirler, 3. Üretim, üretim planlama, ürün ve süreç tasarımı, Ar-Ge, proje yönetimi, satınalma, satış, bakım, servis, test, sertifikasyon, kalite kontrol vb. mesleki uygulamalarla ilgili süreçlerin yönetimi konusunda başarılıdırlar, 4. Üst düzey yönetici, girişimci ve bilim insanı olma konusunda başarılıdırlar, 5. Mesleki sorunlara global, sosyal, çevresel, ekonomik, etik ve güvenlik unsurlarını göz önüne alarak rasyonel ve rekabetçi çözümler üretirler.

Vizyon: Ülkesine, milletine ve insanlığa karşı görev ve sorumluluklarının bilincinde olan, başarı için gerekli bilgi, yetenek ve niteliklerle donatılmış makina mühen disleri yetiştirmek, yaptığımız araştırma çalışmaları ile evrensel bilim ve teknolojinin gelişmesine ülkemizin ekonomik ve sosyal gelişimine ve sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunmaktır.

Misyon: Global şartlarda başarılı olmak için gerekli bilgi ve yeteneklerle donatılmış, Çağdaş tasarım ve mühendislik araçlarını kullanarak karşılaştığı tasarım ve mühendislik problemlerinin üstesinden gelebilen, Karşılaştığı sorunların teknik boyutlarının yanında evrensel ve toplumsal boyutlarını da algılayabilen, Faaliyetlerinin sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkilerini değerlendirebilen, İş yaşamında tercih edilen, Etkin iletişim kurabilen, takım çalışmasına yatkın, vizyon sahibi, kendini yenileyebilen, proaktif, girşimci ve inovatif makine mühendisleri yetiştirmek, Yürüttüğümüz araştırma çalışmaları ile insanlığın refahına, sürdürülebilir kalkınmaya, bölgemizin ve ülkemizin gelişimine ve dünya barışına katkıda bulunmaktır. Global şartlarda başarılı olmak için gerekli bilgi ve yeteneklerle donatılmış, Çağdaş tasarım ve mühendislik araçlarını kullanarak karşılaştığı tasarım ve mühendislik problemlerinin üstesinden gelebilen, Karşılaştığı sorunların teknik boyutlarının yanında evrensel ve toplumsal boyutlarını da algılayabilen, Faaliyetlerinin sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkilerini değerlendirebilen, İş yaşamında tercih edilen, Etkin iletişim kurabilen, takım çalışmasına yatkın, vizyon sahibi, kendini yenileyebilen, proaktif, girişimci ve inovatif makine mühendisleri yetiştirmek, Yürüttüğümüz araştırma çalışmaları ile insanlığın refahına, sürdürülebilir kalkınmaya, bölgemizin ve ülkemizin gelişimine ve dünya barışına katkıda bulunmaktır.

Program Dili: Türkçe

Program Tanımı: Selçuk Üniversitesi Mühendisliği Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü öğretim kadrosu ve öğretim kalitesi yönüyle ülkemizin en güçlü makine mühendisliği bölümlerinden biridir. Bölümümüzün yaklaşık 1200 lisans programı öğrencisi, 52 doktora, 220 yüksek lisans öğrencisi bulunmaktadır. Enerji, İmalat ve Konstrüksiyon, Mekanik, Makine Teorisi ve Dinamiği, Termodinamik ana bilim dallarından oluşan bölümümüzün güçlü bir öğretim kadrosu vardır. Fakültemizin en güçlü öğretim üyesi kadrosuna sahip olan bölümümüzde 11 profesör, 11 yardımcı doçent, 1 öğretim görevlisi, 1 doktor araştırma görevlisi, 14 araştırma görevlisi görev yapmaktadır. Bölümümüz faaliyetleri öğretim, araştırma ve kamu ve endüstri kuruluşları ile işbirliği eksenlerinde yürütülmektedir.

Kabul Kayıt Koşulları: Bölümümüze LYS sınavı sonuçlarına göre merkezi sistemle öğrenci yerleştirilmektedir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması: Bölümümüze yatay ve dikey geçişle gelen veya LYS sınavı ile yerleşen öğrencilerimizin önceden almış olduğu dersler İntibak Komisyonumuzca İntibak Yönergesi hükümlerine göre değerlendirilerek öğrenciler bölümümüz ders planı ve müfredatına uygun derslerden muaf tutulmaktadır.

Mezuniyet Şartları: 1- 240 AKTS tutarında ders alarak bu derslerden başarılı olmak, 2- Genel ağırlıklı not ortalamasının en az 2.00/4 olması.

Ölçme ve Değerlendirme Esasları: Bölümümüzde ders geçme sistemi uygulanmaktadır. Derslerde yılıçi çalışma olarak 1 veya 2 vize sınavı yapılmakta, laboratuvar, quiz, proje vb.çalışmalar yaptırılmaktadır. Yarıyıl sonunda final sınavı yapılmakta, yıliçi çalışmalardan alınan ortalama notun %40 ı ile final sınavında alınan notun %60 ının toplamı öğrencilerin geçme notunu oluşturmaktadır. Final sınavında başarısız olan öğrencilerin bütünleme sınavına girme hakkı bulunmaktadır. Öğrencilerin başarısı 4.00 üzerinden değerlendirilmektedir. Öğrencilerin 100 üzerinden aldığı notun 4.00 lık sistemdeki karşılığı AA, BA, BB, CB, CC gibi harflerle ifade edilmektedir. 100 üzerinden alınan notların harf karşılığı : 90-100 AA 4.00 / 85-89 BA 3.50 / 75-84 BB 3.00 / 70-74 CB 2.50 / 60-69 CC 2.00 / 55-59 DC 1.50 / 50-54 DD 1.00 / 40-49 FD 0.50 / 0-39 FF 0,00 / Devamsız F 0,00 / FD, FF: Başarısız F: Devamsızlık veya uygulamadan başarısız olması nedeniyle genel sınava girme hakkı yok. Bir dersten geçebilmek için en az CC almak gereklidir. Ancak, yarıyıl ortalaması 2.00 veya üzerinde olan öğrenciler DD veya DC aldığı derslerden başarılı sayılmaktadır.

İstihdam olanakları: Makine Mühendisliği , insanlığın gelişimine önemli katkıları olan temel mühendislik alanlarından biridir. Makina Mühendisliği , matematik, fizik, kimya vb. temel bilimleri kullanarak insanların konfor ve refahını sağlayacak mekanik sistemlerin ve enerji dönüşüm sistemlerinin araştırılması, tasarımı, analizi, üretimi, bakımı, işletilmesi ile uğraşır. Makina Mühendisliği , diğer bir çok mühendislik dalına göre geniş bir uygulama alanına sahiptir. Elektronik, yarı iletkenler, tıp, bilgisayar, inşaat, kimya vb. bir çok alandaki gelişmeler ve başarılar makine mühendislerinin geliştirdiği mekanik teknolojiler ile mümkün olmuştur. Başka deyişle makine mühendisliği yeni teknolojilerin gelişmesini sağlayan modası geçmeyecek en temel mühendişlik dalıdır. Günümüzün en önemli ve stratejik konuları haline gelen enerji darboğazı, nüfus artışı, savaşlar, açlık, çevresel sorunlar, insan refahının öne çıkması, bilgi toplumuna geçiş gibi güncel gelişmeler makine mühendisliğinin gelecekte daha önemli rolü ve sorumluluğu olacağı konusundaki beklentileri desteklemektedir. Makine mühendisleri takım tezgahlarının yanı sıra endüstrinin tüm dalları için makineler, mekanik sistemler, araçlar ve donanımlar tasarlar ve imal ederler. Örneğin türbinler, baskı presleri, hafriyat makineleri, besin işleyiciler, iklimlen dirme ve soğutma sistemleri, yapay kalpler ve uzuvlar, uçaklar, dizel lokomotifler, otomobiller, kamyonlar, kitle ulaşım araçları için motorlar vb. Makine mühendisi , çalıştığı kurumun yapısına göre, mekanik sistemlerin, gaz ve buhar tribünlerinin, pistonlu kompresörlerin, nükleer reaktörlerin, içten yanmalı motorların, soğutma, ısıtma, havalandırma sistemlerinin tasarımını yapar, geliştirir. Bunu yaparken kullanışlılık ve ucuzluk faktörlerini göz önünde bulundurur. Enerji konusundaki uzmanlık alanında, makine mühendisleri, elektrik jeneratörlerini tahrik edecek hidrolik türbinlerin ve buhar gücü oluşturacak kazanlar, motorlar, türbinler ve pompaların tasarımı, üretimi ve çalıştırılmasıyla ilgilenirler. Enerji santralleri tasarlarlar, çalıştırırlar ve yakıtların ekonomik yanması, ısı enerjisinin mekanik güce dönüştürülmesi ve bu gücün yararlı işler yapmak için kullanılması ile ilgilenirler. Isıtma, havalandırma ve iklimlendirme alanında, makine mühendisleri evler, işyerleri, ticaret binaları ve endüstriyel tesislerde kontrollü sıcaklık ve nem koşulları sağlarlar. Besinlerin soğuk tutulması, soğuk depolama ve buz üretim tesisleri için gerekli donanım ve sistemleri geliştirirler. Makine mühendisleri ayrıca yolcu, savaş ve yük gemilerinde makineler tasarımında, otomotiv endüstrisinde otomobiller, kamyonlar ve otobüsler tasarımında ve üretiminde ve havacılık ve uzay sanayiinde yeni uçak ve uzay araçlarının tasarımında çalışmaktadırlar.

Üst Derece Programlara Geçiş: Bölümümüz Fen Bilimleri Enstitüsünün Makina Mühendisliği Ana Bilim dalını oluşturmaktadır. Ana Bilim dalımızda aşağıdaki lisansüstü programlar yürütülmektedir. 1. Makina Mühendisliği Yüksek Lisans Programı 2. Enerji Sistemleri Mühendisliği Yüksek Lisans Programı 3. Makina Mühendisliği Doktora Programı Mezunlarımızın önemli bir kısmı yurt içindeki ve yurt dışındaki öğretim kurumlarında yüksek lisans ve doktora yapmaktadır.