Konya Teknik Üniversitesi Bir Devlet Üniversitesidir.

JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ

Bölüm Başkanı: PROF.DR. FETULLAH ARIK

Erasmus Koordinatör: Prof. Dr. KERİM KOÇAK

Farabi Koordinatör: DOÇ.DR. AYLA BOZDAĞ

Amacı: Geo (Yer) ve Logos (Bilim) sözcüklerinden türeyen jeoloji Genel anlamı ile yeryuvarını meydana getiren kayaçların fiziksel ve kimyasal özelliklerini, milyarlarca yıllık süreç boyunca iç ve dış etkenlerle uğradığı değişiklikleri, bu değişimin sonucunda oluşan faylar, kıvrımlar gibi yapılar ile bu yapılara bağlı olarak oluşan yeraltı zenginlik kaynaklarının dağılımlarını, rezervini ve geometrisini, mühendislik yapılarının temel malzemesi olarak kullanılmaları durumunda kayaçların jeo-mühendislik özelliklerinin belirlenmesinin yöntem ve tekniklerini ortaya koyan mesleki bir disiplindir.

Vizyon: Ülke ihtiyaçlarına uygun, uluslar arası düzeyde teorik ve pratik öğretim hizmetleri vererek, mesleğinde çözüm üretebilen, araştırmacı, nitelikli, saygın, insanlığa faydalı yerbilim mühendisleri yetiştirmek. Ayrıca, Türkiye ve Konya bölgesinin jeolojik problemlerinin çözümünde uygulanabilir bilimsel araştırmalar yaparak ve uluslararası düzeyde meslekte tanınmış saygın bir bölüm olmaktır.

Misyon: Jeoloji Mühendisliği Bölümünü lisans seviyesinde tercih edip kazanan öğrencilerini Çağdaş, günün şartlarına-ihtiyaçlarına göre geliştirilebilen ders programları ile mesleki bilgilerle donatılmış, Mesleki bilgilerini, problem çözmede kullanma kabiliyeti kazanmış, mühendislik sorunlarını çözmede sistematik yaklaşıma ve tasarım yeteneğine sahip, sentez ve analiz yapabilen, Mesleki faaliyetlerinin sosyal, ekonomik, politik ve yasal sorumluluğunun bilincini kazanmış, mesleki ve toplumsal etik kurallara karşı saygılı ve mesleki sorumluluğunu bu kurallar içerisinde kullanabilen, Toplumsal ve kültürel açıdan iletişim kurabilen, her türlü gelişime açık bir anlayışa sahip olan, Aldığı görevleri yerine getirmede ve karşılaştığı problemleri çözmede başarıyı ve dürüstlüğü düstur edinen, Mesleğini seven ve koruyan, aynı zamanda diğer ilgili meslekler ile dayanışma içinde olan, multidisipliner çalışma kabiliyeti kazanmış, Yenilikçi, girişimci, mesleğindeki gelişmeleri takip eden, mesleki donanımları kullanabilen, Topluluk içerisinde, iş hayatında tercih edilen güvenilir biri olarak ulusal ve uluslararası ala rekabet edebilen, Her türlü çevre konusuna duyarlı, sağlık ve güvenlik konularında hassas, Temel hedefi ülkesine, milletine, insanlığa hizmet etmek, ülke ve bölgenin jeolojik problemlerine duyarlı bir şekilde çözüm üreterek kamu kurum-kuruluş ve sanayiye destek vererek, sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlayabilen, bireyler olarak hazırlamaktır.

Program Dili: Türkçe

Program Tanımı: Selçuk Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü lisans (Normal ve İkinci Öğretim) ve lisansüstü eğitimi vermekte olup, program çerçevesinde aşağıdaki dereceler verilmektedir: (1) Jeoloji Mühendisi: Selçuk Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Jeoloji Mühendisliği eğitimi 4 yıl sürmekte olup eğitim sonunda başarılı olan öğrencilere Jeoloji Mühendisliği Eğitimi aldığını gösterir diploma verilmektedir. (2) Jeoloji Yüksek Mühendisi: Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Ana Bilim Dalı lisansüstü öğretim programı çerçevesinde tezli yüksek lisans sonunda başarılı olan öğrencilere Jeoloji Yüksek Mühendisi derecesi verilmektedir. (3) Doktor: Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Ana Bilim Dalı lisansüstü öğretim programı çerçevesinde tezli doktora programı sonunda başarılı olan öğrencilere Doktora derecesi verilmektedir.

Kabul Kayıt Koşulları: Lise veya lise dengi meslek okulu mezunu olmak (yabancı ülke liselerinden alınan diplomaların denkliğinin Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanması gerekir). b) Öğrenci Seçme Sınavı sonucunda, o öğretim yılında Selçuk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliğine merkezi yerleştirme sistemi veya Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı ile kayıt hakkı kazanmış olmak. c) Kayıt için ÖSYM kılavuzunda belirtilen belgeleri getirmek. d) Açık öğretim hariç başka bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olmamak. Üniversiteye kayıt hakkı kazanan adayların kayıt için bizzat başvurmaları gerekir. Ancak, mazeretleri sebebiyle bizzat başvuramayan adaylar, noter vekâletnamesini haiz veeri veya kanunî temsilcileri aracılığı ile kayıt yaptırabilirler.

Önceki Öğrenmenin Tanınması: Bölümümüze yatay ve dikey geçişle gelen veya LYS sınavı ile yerleşen öğrencilerimizin önceden almış olduğu dersler İntibak Komisyonumuzca İntibak Yönergesi hükümlerine göre değerlendirilerek öğrenciler bölümümüz ders planı ve müfredatına uygun derslerden muaf tutulmaktadır.

Mezuniyet Şartları: Bir öğrencinin kayıtlı olduğu programdan mezun olabilmesi için o programdaki tüm dersleri almış ve başarmış olması ve mezuniyet ağırlıklı not ortalamasının en az 2.00 olması gerekir. Öğrencinin mezuniyet tarihi, o sınav dönemindeki sınavın son günüdür. Ancak, bu tarihe kadar tek ders, staj, bitirme ödevi/tezi ve benzeri sebeplerle mezun olamayan öğrenciler tek ders sınavında başarılı olduğu veya bu çalışmaların tamamlanarak kabul edildiği tarihte mezun olurlar. Mezuniyetleri müteakip akademik yıla taşan öğrenciler ise, o yarıyılın da katkı payını veya ikinci öğretim ücretini öderler. Ancak tek ders sınavında başarılı olan öğrenciden o dönemin harcı alınmaz.

Ölçme ve Değerlendirme Esasları: Bir dersin genel/bütünleme sınavından sonra öğrenciye, ara sınav/sınavlar not ortalamasının % 40ı ile genel/bütünleme sınav notunun % 60ının toplamı dikkate alınarak ders sorumlusu öğretim elemanı tarafından harf notu verilir. Öğrencinin bu dersten başarılı sayılabilmesi için aldığı harf notunun en az CC olması gerekir. Ancak, öğretim elemanı yukarıdaki yöntemle bulunacak puanın aşağıdaki tablodaki harf karşılığının altında bir harfi başarı notu olarak belirleyemez. Aynı puana sahip öğrencilere farklı harf notu verilemez. Bir öğrenciye verilen harf notu, kendisinden daha düşük puana sahip öğrencilerin harf notundan düşük olamaz. Puanlar Notlar Katsayılar 90-100 AA 4.00 85-89 BA 3.50 75-84 BB 3.00 70-74 CB 2.50 60-69 CC 2.00 55-59 DC 1.50 50-54 DD 1.00 40-49 FD 0.50 0-39 FF 0,00 - F 0,00 FD, FF: Başarısız F: Devamsızlık veya uygulamadan başarısız olması nedeniyle genel sınava girme hakkı yok. G: Geçer (Kredisiz derslerde başarılı) K: Geçmez (Kredisiz derslerde başarısız) M (Muaf): Bir yükseköğretim kurumundan dikey/yatay geçişle kabul olunan veya herhangi bir yükseköğretim programında okurken ÖSYM sınavına girerek yeniden kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ilgili programa intibaklarında, önceden izledikleri programda almış oldukları ve ilgili Yönetim Kurulu kararı ile başarılı sayıldıkları dersler için kaydedilen nottur. Geldiği kurumdaki notu harf ile birlikte belirtilir.

İstihdam olanakları: Mezunlar esas olarak madencilik, inşaat sektörü, yeraltı suları ve petrol arama sektörlerinde faaliyet gösteren MTA, TPAO, DSİ, ETİ HOLDİNG, BOTAŞ, TKİ, TTK, TCK, Afet İşleri, İller Bankası, Köy Hizmetleri, Elektrik İşleri Etüt İdaresi (EİEİ), Çevre Bakanlığı ve Belediyeler gibi kamu kuruluşları ile özel sektörde Serbest Müşavirlik-Mühislik Bürolarında ücretli ya da büro sahibi olarak, Sondaj-İnşaat, Kaya-Zemin Laboratuvarlarında ve Madencilik alanlarında çalışmaktadır.

Üst Derece Programlara Geçiş: Mezunlarımız Fen Bilimleri Enstitüsünün açmış olduğu doktora ve yüksek lisans eğitimi kontenjanları ve esasları dahilinde eğitim-öğretim hayatına devam edebilirler.