Konya Teknik Üniversitesi Bir Devlet Üniversitesidir.

HARİTA MÜHENDİSLİĞİ

Konya Teknik Üniversitesi Harita Mühendisliği Normal ve İkinci Öğretim Programları MÜDEK Komisyonları

AKREDİTASYON KOMİSYON VE ÇALIŞMA GRUPLARI

Akademik Değerlendirme ve Kalite Güvence Komisyonu (ADEK)

Prof.Dr. Ferruh YILDIZ, Prof.Dr. İ. Öztuğ BİLDİRİCİ, Prof. Dr. Hakan KARABÖRK, Prof. Dr. Tayfun ÇAY, Prof. Dr. Muzaffer KAHVECİ, Prof. Dr. Ayhan CEYLAN

Ölçüt 1 Çalışma Grubu (Öğrenciler)

Dr. Öğr. Üyesi Gülgün ÖZKAN (Bşk.), Arş. Gör Ceren YAĞCI

Ölçüt 2, 3 ve 4 Çalışma Grubu (Programın Eğitim Amaçları, Program Çıktıları, Sürekli İyileştirme)

Doç. Dr. Serkan DOĞANALP (Bşk.), Dr. Öğr. Üyesi Lütfiye KARASAKA, Arş. Gör. H. Bilgehan MAKİNECİ

Ölçüt 5 Çalışma Grubu (Eğitim Planı)

Prof.Dr. Cevat İNAL (Bşk.), Arş. Gör. Fatih UYSAL, Arş. Gör. Sercan BÜLBÜL

Ölçüt 6 Çalışma Grubu (Öğretim Kadrosu)

Prof. Dr. Fatih İŞCAN (Bşk), Araş. Gör. Dr. Ela ERTUNÇ

Ölçüt 7 ve 8 Çalışma Grubu (Altyapı, Kurum Desteği ve Parasal Kaynaklar)

Doç. Dr. Cihan ALTUNTAŞ (Bşk)

Ölçüt 9 ve 10 Çalışma Grubu (Organizasyon ve Karar Alma Süreçleri, Programa Özgü Ölçütler)

Prof. Dr. İ. Bülent GÜNDOĞDU (Bşk.), Arş. Gör. Emel Zeray ÖZTÜRK