HARİTA MÜHENDİSLİĞİ

Konya Teknik Üniversitesi
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

MÜDEK Akreditasyonu
Geçerlilik Süresi

EUR-ACE Etiketi
Geçerlilik Süresi

Harita Mühendisliği (NÖ)

01.10.2018-30.09.2020

01.10.2018-30.09.2020

Harita Mühendisliği (İÖ)

01.10.2018-30.09.2020

01.10.2018-30.09.2020

 

Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK), çeşitli disiplinlerdeki mühendislik eğitim programları için akreditasyon, değerlendirme ve bilgilendirme çalışmaları yaparak mühendislik eğitiminin kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunmak amacıyla faaliyet gösteren bağımsız bir kuruluştur. 

MÜDEK, 2002 yılında Türkiye ve KKTC'de mühendislik eğitimi veren fakültelerin dekanlarından oluşan Mühendislik Dekanları Konseyi (MDK) tarafından, bu fakültelerin mühendislik lisans programlarının değerlendirmesi için ayrıntılı bir program düzenlemek ve uygulamak üzere, Mühendislik Değerlendirme Kurulu adı ile bağımsız bir platform olarak kurulmuş, 2003 yılında mühendislik programlarının değerlendirmesine başlamış ve 2007 yılında dernekleşmiştir. 

MÜDEK idari personeli dışında, MÜDEK kurulları, komiteleri, çalışma grupları ve akreditasyon değerlendirme takımlarında görev alan tüm kişiler herhangi bir ücret almadan gönüllülük esasına göre çalışırlar. 

MÜDEK 17 Kasım 2006 tarihinden beri Avrupa Mühendislik Eğitimi Akreditasyon Ağı (ENAEE - European Network for Accreditation of Engineering Education) adlı kuruluşun üyesi ve 15 Haziran 2011 tarihinden beri Washington Accord (WA) imzacısıdır (üyesidir). 

MÜDEK'in ulusal ve uluslarası dış değerlendirilmeleri ve yetkilendirilmeleri için tıklayınız: >>>>>

Kaynak: http://www.mudek.org.tr

MÜDEK'İN AMACI

MÜDEK'in amacı, farklı disiplinlerdeki mühendislik eğitim programları için akreditasyon, değerlendirme ve bilgilendirme çalışmaları yaparak mühendislik eğitiminin kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunmak, böylece, güncel ve gelişmekte olan teknolojileri kavrayan, daha iyi eğitilmiş ve daha nitelikli mühendisler yetiştirilerek toplumun refahının ileri götürülmesini sağlamaktır.

MÜDEK'S MISSION

MÜDEK's mission is to contribute to enhancing the quality of engineering education by means of the accreditation and evaluation of and providing information services for engineering education programs in different disciplines. Thus, MÜDEK aims at graduating better educated and qualified engineers in order to advance the welfare of the society.

GERİ DÖN