MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Misyon: İnsanlık için bilim ve teknolojiyi geliştirmek ve uygulamak; etik kurallarına uygun olarak meslek sorumluluklarını yerine getiren ve yaşam boyu öğrenme bilincinde olan bireyler yetiştirmektir.

Vizyon: Bilim, teknoloji ve eğitim-öğretimde topluma öncülük etmektir.