Konya Teknik Üniversitesi Bir Devlet Üniversitesidir.

AKADEMİK TEŞVİK17.01.2020 tarihli Resmi Gazete’de “Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yayınlanmış YÖKSİS üzerinden başvurular açılmıştır. Buna göre;

Üniversitemiz Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu tarafından 2019 yılı akademik faaliyetlere ilişkin Başvuru Süreç Takvimi güncellenmiş ve Akademik Teşvik Ödeneği Usul ve Esasları belirlenmiştir.

Başvuru ile ilgili açıklayıcı bilgiler, Akademik Teşvik Ödeneği Uygulama Usul ve Esaslarında verilmiştir. Bu sebeple Akademik Teşvik Ödeneğinden yararlanmak isteyen Öğretim Elemanlarımızın uygulama usul ve esaslarını incelemeleri, büyük önem arz etmektedir.

Başvurularda öncelikle YÖKSİS’e 2019 yılı akademik faaliyetlere ilişkin veri girişlerinin yapılması gerekmektedir.

Başvurusunu tamamlayan Öğretim Elemanları, imzalanmış YÖKSİS sonuç belgesi ve kanıtlayıcı belgeleri içeren dosyayı, bağlı bulundukları birim sekreterliklerine teslim edeceklerdir.

Gerekli tüm belgeler birim akademik teşvik komisyonuna teslim edilmiş olmalıdır. İtirazlarda ek belge kabul edilmeyecektir.

Başvurular ve itirazlar takvimde belirlenen günün mesai bitimine kadar yapılmalıdır. Geç başvurular kabul edilmeyecektir.

Değerlendirme sonuçları, yazılı olarak gönderilmesinin yanında verilen excel tablosuna da işlenerek akademiktesvik@ktun.edu.tr adresine gönderilecektir.

Akademik personelin akademik teşvik puanları Üniversitemiz web sayfasında ilan edilecek ve itirazlar, 6-10 Şubat 2020 tarihleri arasında, Konya Teknik Üniversitesi Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu Başkanlığı’na ya da e-posta yoluyla akademiktesvik@ktun.edu.tr üzerinden yapılacaktır.

Akademik Teşvik Ödeneği Süreç Takvimi için Tıklayınız

Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği için Tıklayınız

Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik için Tıklayınız

Akademik Teşvik Ödeneği Uygulama Usul ve İlkeleri için (Güncellendi) Tıklayınız

İrtibat: akademiktesvik@ktun.edu.tr